Książki » Zarządzanie projektami

Książki z kategorii Zarządzanie projektami przeprowadzą Cię przez proces prowadzenia projektu: od zdefiniowania celów, przez stworzenie budżetu, zbudowanie zespołu ludzi, rozwiązywanie problemów, śledzenie postępów po zamknięcie projektu. Publikacje opisują strategie zarządzania projektem, które wykorzysta każdy kierownik projektu.
Technical Leadership. Od eksperta do lidera 39.90 zł
Getting Things Programmed. Droga do efektywności 34.90 zł
Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie 37.00 zł
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI 99.00 zł
Laptopowy Milioner. Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci 39.90 zł
Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych 31.20 zł
Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce. Wydanie II rozszerzone 49.00 zł
Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci 39.00 zł
[ebook] Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania 59.00 zł
Kanban 59.00 zł
[ebook] Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile 63.20 zł
[ebook] Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone 59.00 zł
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce 49.90 zł
Alfabet zarządzania projektami. Wydanie II 44.90 zł
SAP w 24 godziny. Wydanie V 79.00 zł
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP 39.90 zł
Lean dla bystrzaków. Wydanie II 49.00 zł
Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami 59.00 zł
Zarządzanie projektami dla bystrzaków 39.00 zł
Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy 34.90 zł
Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania 59.00 zł
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów 89.00 zł
PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji 55.20 zł
Praktyczne lekcje zarządzania projektami 39.00 zł
Przedsiębiorczość zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach 54.90 zł
Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony 39.90 zł
[ebook] Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja 47.20 zł
Stworzona do sprzedaży. Zbuduj firmę, która przetrwa bez Ciebie 49.00 zł
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania 47.00 zł
Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów 35.10 zł
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu 39.00 zł
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku 49.00 zł
Alfabet zarządzania projektami 39.00 zł
Zarządzanie projektami. Wydanie II 59.00 zł
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów 99.00 zł
MS Project 2013 dla bystrzaków 49.00 zł
Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór 29.90 zł
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik 99.00 zł
Plan B. Otwórz się na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu 54.90 zł
Zarządzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press 32.90 zł
Realizacja. Droga do wykonania planów 5.00 zł
Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą 29.00 zł
Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania 35.90 zł
Scrum. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej 47.90 zł
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji 25.20 zł
Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia 29.99 zł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych 24.94 zł
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast 17.45 zł
Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 29.99 zł
Współpraca koordynatora z księgowością gwarantuje powodzenie projektu 12.18 zł
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki 29.00 zł
Kobiety globalne w świecie start-upów 39.00 zł
EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją 29.52 zł
Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku 59.96 zł
Jutro w Nowym Jorku 39.20 zł
Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania 25.01 zł
Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia 20.00 zł
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia 26.25 zł
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym 26.25 zł
Zarządzanie publiczne 47.20 zł
Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych 25.20 zł
Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy 22.60 zł
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej 35.28 zł
Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 27.06 zł
Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek? 27.06 zł
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych 20.70 zł
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju 17.10 zł
Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne 20.00 zł
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa 14.90 zł
Trendy na rynku pracy 14.90 zł
E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami 24.90 zł
Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie maj 2014 r 49.90 zł
Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie lipiec 2014 r 49.90 zł
Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec 2014 r 49.90 zł
Zarządzanie projektem 55.17 zł
Zarządzanie Teoria i praktyka 72.17 zł
Microsoft Project 2013. Krok po kroku 58.91 zł
Zarządzanie wieloma projektami 50.92 zł
Zarządzanie projektami 38.17 zł
Modelowanie ewaluacji projektów europejskich 67.15 zł
Pozwól płynąć swojemu produktowi 53.55 zł
Metodyki zarządzania projektami informatycznymi 39.10 zł
Zarządzanie działalnością innowacyjną 67.15 zł
Skuteczne realizowanie projektów 32.30 zł
Koszty kwalifikowane projektu 17.90 zł
płatności onepress.pl