Książki » Zarządzanie projektami

Książki z kategorii Zarządzanie projektami przeprowadzą Cię przez proces prowadzenia projektu: od zdefiniowania celów, przez stworzenie budżetu, zbudowanie zespołu ludzi, rozwiązywanie problemów, śledzenie postępów po zamknięcie projektu. Publikacje opisują strategie zarządzania projektem, które wykorzysta każdy kierownik projektu.
Przedsiębiorczość zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach 54.90 zł
Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów 39.00 zł
Getting Things Programmed. Droga do efektywności 34.90 zł
Technical Leadership. Od eksperta do lidera 39.90 zł
Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie 37.00 zł
Projekt doskonały. Zadbaj o komunikację z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozsądek 49.00 zł
Laptopowy Milioner. Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci 39.90 zł
Kanban 59.00 zł
Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce. Wydanie II rozszerzone 49.00 zł
Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone 59.00 zł
Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych 31.20 zł
Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci 39.00 zł
SAP w 24 godziny. Wydanie V 79.00 zł
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce 49.90 zł
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów 89.00 zł
Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony 39.90 zł
Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania 59.00 zł
Alfabet zarządzania projektami. Wydanie II 44.90 zł
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP 39.90 zł
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI 99.00 zł
Zarządzanie projektami dla bystrzaków 39.00 zł
[ebook] Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania 59.00 zł
Praktyczne lekcje zarządzania projektami 39.00 zł
[ebook] Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja 47.20 zł
Lean dla bystrzaków. Wydanie II 49.00 zł
Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy 34.90 zł
Stworzona do sprzedaży. Zbuduj firmę, która przetrwa bez Ciebie 49.00 zł
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania 47.00 zł
Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami 59.00 zł
Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór 29.90 zł
[ebook] Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile 79.00 zł
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu 39.00 zł
Plan B. Otwórz się na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu 54.90 zł
PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji 55.20 zł
Zarządzanie projektami. Wydanie II 59.00 zł
Alfabet zarządzania projektami 39.00 zł
MS Project 2013 dla bystrzaków 49.00 zł
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik 99.00 zł
[ebook] Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku 39.20 zł
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów 99.00 zł
Realizacja. Droga do wykonania planów 5.00 zł
Zarządzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press 32.90 zł
Scrum. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej 47.90 zł
Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą 29.00 zł
Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia 29.99 zł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych 24.94 zł
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast 17.45 zł
Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 29.99 zł
Współpraca koordynatora z księgowością gwarantuje powodzenie projektu 12.18 zł
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki 29.00 zł
Kobiety globalne w świecie start-upów 39.00 zł
EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją 29.52 zł
Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku 59.96 zł
Jutro w Nowym Jorku 39.20 zł
Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania 25.01 zł
Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia 20.00 zł
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia 26.25 zł
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym 26.25 zł
Zarządzanie publiczne 47.20 zł
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji 25.20 zł
Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych 25.20 zł
Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy 22.60 zł
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej 35.28 zł
Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL 27.06 zł
Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek? 27.06 zł
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych 20.70 zł
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju 17.10 zł
Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne 20.00 zł
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa 14.90 zł
Trendy na rynku pracy 14.90 zł
E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami 24.90 zł
Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie maj 2014 r 49.90 zł
Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie lipiec 2014 r 49.90 zł
Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec 2014 r 49.90 zł
Zarządzanie projektem 55.17 zł
Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady 60.00 zł
Zarządzanie Teoria i praktyka 72.17 zł
Zarządzanie projektami unijnymi 42.00 zł
Zarządzanie projektami 38.17 zł
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi 63.67 zł
Modelowanie ewaluacji projektów europejskich 67.15 zł
Pozwól płynąć swojemu produktowi 53.55 zł
Metodyki zarządzania projektami informatycznymi 39.10 zł
Skuteczne realizowanie projektów 32.30 zł
Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania 35.90 zł
Koszty kwalifikowane projektu 17.90 zł
płatności onepress.pl