Książki » Zarządzanie projektami

Książki z kategorii Zarządzanie projektami przeprowadzą Cię przez proces prowadzenia projektu: od zdefiniowania celów, przez stworzenie budżetu, zbudowanie zespołu ludzi, rozwiązywanie problemów, śledzenie postępów po zamknięcie projektu. Publikacje opisują strategie zarządzania projektem, które wykorzysta każdy kierownik projektu.
 1. Technical Leadership. Od eksperta do lidera
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 2. Getting Things Programmed. Droga do efektywności
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 3. Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 4. Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI
 5. Laptopowy Milioner. Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 6. Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych
 7. Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce. Wydanie II rozszerzone
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 8. Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 9. [ebook] Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 10. Kanban
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 11. [ebook] Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile
 12. [ebook] Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 13. Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 14. SAP w 24 godziny. Wydanie V
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 15. Alfabet zarządzania projektami. Wydanie II
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 16. Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 17. Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 18. Lean dla bystrzaków. Wydanie II
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 19. MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 20. Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 21. Zarządzanie projektami dla bystrzaków
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 22. Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 23. PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji
 24. Przedsiębiorczość zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 25. Praktyczne lekcje zarządzania projektami
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 26. Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 27. [ebook] Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja
 28. Stworzona do sprzedaży. Zbuduj firmę, która przetrwa bez Ciebie
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 29. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 30. Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów
  Do 23.01.17 oszczędzasz 10%!
  W realizacji od 23.01.17
 31. Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 32. Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 33. Alfabet zarządzania projektami
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 34. Zarządzanie projektami. Wydanie II
  • Książka drukowana
 35. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 36. Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 37. MS Project 2013 dla bystrzaków
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 38. Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 39. Plan B. Otwórz się na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu
  • Książka drukowana
 40. Zarządzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press
  • Książka drukowana
 41. Realizacja. Droga do wykonania planów
 42. Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 43. Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania
  • ePub
  • Mobi
 44. Scrum. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej
  • ePub
  • Mobi
 45. Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji
  • Pdf
 46. Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia
  • Pdf
 47. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
 48. Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
  • Pdf
 49. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 50. Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast
  • Pdf
 51. Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 52. Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020
  • Pdf
 53. Współpraca koordynatora z księgowością gwarantuje powodzenie projektu
  • Pdf
 54. Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki
  • Pdf
 55. Kobiety globalne w świecie start-upów
  • ePub
  • Mobi
 56. EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 57. Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
  • Pdf
 58. Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 59. Jutro w Nowym Jorku
  • ePub
  • Mobi
 60. Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia
  • Pdf
 61. Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania
  • Pdf
 62. Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia
  • Pdf
 63. Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
  • Pdf
 64. Zarządzanie publiczne
  • ePub
  • Mobi
 65. Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  • Pdf
 66. Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy
  • Pdf
 67. Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 68. Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?
  • Pdf
 69. Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL
  • Pdf
 70. Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
  • Pdf
 71. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju
  • Pdf
 72. Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne
  • Pdf
 73. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
  • Pdf
 74. Trendy na rynku pracy
  • Pdf
 75. E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami
  • Pdf
 76. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie maj 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 77. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie lipiec 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 78. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 79. Zarządzanie projektem
 80. Microsoft Project 2013. Krok po kroku
 81. Zarządzanie Teoria i praktyka
 82. Zarządzanie projektami
 83. Zarządzanie wieloma projektami
 84. Modelowanie ewaluacji projektów europejskich
 85. Pozwól płynąć swojemu produktowi
 86. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi
 87. Zarządzanie działalnością innowacyjną
 88. Skuteczne realizowanie projektów
 89. Koszty kwalifikowane projektu
  • Pdf
płatności onepress.pl