Książki » Zarządzanie projektami

Książki z kategorii Zarządzanie projektami przeprowadzą Cię przez proces prowadzenia projektu: od zdefiniowania celów, przez stworzenie budżetu, zbudowanie zespołu ludzi, rozwiązywanie problemów, śledzenie postępów po zamknięcie projektu. Publikacje opisują strategie zarządzania projektem, które wykorzysta każdy kierownik projektu.
 1. Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów
 2. Getting Things Programmed. Droga do efektywności
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 3. Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 4. Technical Leadership. Od eksperta do lidera
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 5. Projekt doskonały. Zadbaj o komunikację z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozsądek
 6. Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce. Wydanie II rozszerzone
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 7. Kanban
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 8. Laptopowy Milioner. Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 9. Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 10. Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 11. Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych
 12. SAP w 24 godziny. Wydanie V
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 13. Przedsiębiorczość zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 14. Alfabet zarządzania projektami. Wydanie II
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 15. Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 16. Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 17. Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone
 18. Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 19. MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 20. Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 21. Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 22. [ebook] Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 23. Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 24. Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 25. Praktyczne lekcje zarządzania projektami
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 26. Zarządzanie projektami dla bystrzaków
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 27. [ebook] Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja
 28. Stworzona do sprzedaży. Zbuduj firmę, która przetrwa bez Ciebie
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 29. Lean dla bystrzaków. Wydanie II
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 30. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 31. [ebook] Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 32. Alfabet zarządzania projektami
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 33. Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 34. Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 35. Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 36. Plan B. Otwórz się na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu
  • Książka drukowana
 37. PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji
 38. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 39. Zarządzanie projektami. Wydanie II
  • Książka drukowana
 40. MS Project 2013 dla bystrzaków
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 41. Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 42. [ebook] Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku
 43. Realizacja. Droga do wykonania planów
 44. Zarządzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press
  • Książka drukowana
 45. Scrum. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej
  • ePub
  • Mobi
 46. Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 47. Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia
  • Pdf
 48. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
 49. Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
  • Pdf
 50. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 51. Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 52. Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast
  • Pdf
 53. Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020
  • Pdf
 54. Współpraca koordynatora z księgowością gwarantuje powodzenie projektu
  • Pdf
 55. Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki
  • Pdf
 56. Kobiety globalne w świecie start-upów
  • ePub
  • Mobi
 57. EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 58. Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
  • Pdf
 59. Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 60. Jutro w Nowym Jorku
  • ePub
  • Mobi
 61. Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania
  • Pdf
 62. Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia
  • Pdf
 63. Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia
  • Pdf
 64. Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
  • Pdf
 65. Zarządzanie publiczne
  • ePub
  • Mobi
 66. Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji
  • Pdf
 67. Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  • Pdf
 68. Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy
  • Pdf
 69. Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 70. Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL
  • Pdf
 71. Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?
  • Pdf
 72. Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
  • Pdf
 73. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju
  • Pdf
 74. Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne
  • Pdf
 75. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
  • Pdf
 76. Trendy na rynku pracy
  • Pdf
 77. E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami
  • Pdf
 78. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie maj 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 79. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie lipiec 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 80. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie czerwiec 2014 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 81. Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady
  • Książka drukowana
 82. Zarządzanie projektem
 83. Microsoft Project 2013. Krok po kroku
 84. Zarządzanie projektami unijnymi
  • Książka drukowana
 85. Zarządzanie Teoria i praktyka
 86. Modelowanie ewaluacji projektów europejskich
 87. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
 88. Zarządzanie projektami
 89. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi
 90. Skuteczne realizowanie projektów
 91. Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania
  • ePub
  • Mobi
 92. Koszty kwalifikowane projektu
  • Pdf
płatności onepress.pl