Zarządzanie projektami z wykorzy...

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Autor: Piotr Wróblewski

Ocena:
   5.0/6  Opinie  (5)
Stron: 296
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
47,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
niedostępna
eBook
Pdf ePub Mobi
47,00 zł

Zarządzaj projektami darmowymi narzędziami!

 • Jak rozpocząć projekt?
 • Jak skutecznie doprowadzić go do końca?
 • Jakie narzędzia warto wykorzystać?

Zarządzanie projektami jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Wymaga ogromnej wiedzy, a nierzadko także wsparcia specjalistycznych narzędzi. Na rynku jest ich wiele. Wspierają wszelkie czynności związane z planowaniem, monitorowaniem oraz zarządzaniem projektem. Niestety, zazwyczaj ich cechą wspólną jest wysoka cena. Czy masz w swoim budżecie środki na tego typu rozwiązania?

Od dziś nie musisz już się tym martwić! Dzięki tej unikalnej książce dowiesz się, jak zapanować nad projektem, wykorzystując tylko i wyłącznie sprawdzone darmowe narzędzia. Ponadto zdobędziesz ogólną wiedzę na temat samego zarządzania projektami, przekazaną przez doświadczonego kierownika projektów i zaserwowaną w przejrzysty oraz przyjazny sposób. Po przeczytaniu tej książki zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem zmianami czy też budową harmonogramu przestaną być Ci obce. Dodatkowo dowiesz się, jak wygląda proces certyfikacji PMP i Prince2. Jeżeli na co dzień prowadzisz projekty -- ta książka Ci w tym pomoże!

 • Uruchamianie projektu
 • Dobór zespołu i komunikacja między jego członkami
 • Proces zarządzania zmianami
 • Ewidencja wymagań użytkownika
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Sposoby budowy harmonogramu
 • Zarządzanie budżetem
 • Dokumentowanie w fazie wytwórczej
 • Gwarantowanie jakości (normy ISO)
 • Zakończenie projektu
 • Dostawa gotowego rozwiązania
 • Certyfikacja w dziedzinie project management
 • Przegląd darmowego oprogramowania, wspierającego zarządzanie projektami
 • Joint Application Design
 • Programowanie ekstremalne
 • Agile development

Wykorzystaj sprawdzone, darmowe narzędzia!

Wstęp (9)

Część I: Zarządzanie projektami w pigułce (13)

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe (15)

 • Był sobie projekt... (17)
  • Realia organizacyjne (19)
  • W stronę organizacji zorientowanej projektowo (22)
 • Ewolucja project managementu (23)
 • Cykl życia projektu (23)
 • Zróbmy to po swojemu (25)
 • Narzędzia (25)
 • Ocena sukcesu projektu (26)
 • Zarządzanie i zespół (27)
 • Zastosowanie zarządzania projektami (29)
 • Pytania kontrolne (30)

Rozdział 2. Uruchamianie projektu (31)

 • Proste trudnego początki (31)
 • Karta projektu (32)
 • Jak dobrze zainicjować projekt? (34)
 • Plan projektu: budowa i utrzymanie (37)
  • Zakres prac (38)
  • Uczestnicy projektu (40)
  • Struktury pozaprojektowe (42)
  • Procedury (43)
  • Szkolenia (45)
  • Infrastruktura (45)
  • Harmonogram prac (46)
  • Budżet (46)
 • Plan projektu zmienia się w czasie! (47)
 • Pytania kontrolne (47)

Rozdział 3. Zespół projektowy i komunikacja (49)

 • Zespół... mitów i zalet (49)
 • Utrzymanie zespołu (51)
 • Budowanie autorytetu kierownika (52)
 • Sztuka sprawnej komunikacji (55)
  • Wymiana informacji w projektach (56)
  • Spotkania, czyli jak się nie zagadać na śmierć (57)
 • Role w zespole, czyli optymalne ludzi dopasowanie (58)
  • Klasyfikacja dr. Belbina (58)
  • Typologia MTR-i(tm) (60)
 • Ludzie są różni, czyli model typów osobowości Myers-Briggs (61)
  • Pojęcia podstawowe (61)
  • Typy Myers-Briggs w pigułce (63)
 • Role i typy osobowości - konkluzja (65)
 • Pytania kontrolne (66)

Rozdział 4. Od WBS do harmonogramu (67)

 • Dualizm projektowy (67)
 • Struktura podziału prac (WBS) (68)
 • Tworzenie WBS (72)
 • Rola WBS w kontroli zakresu projektu (75)
 • Pytania kontrolne (76)

Rozdział 5. Zarządzanie zmianami (77)

 • Proces zarządzania zmianami (77)
 • Role w procesie zarządzania zmianami (80)
 • Wpływ zmian na tzw. wydania produktu (80)
 • Pytania kontrolne (bardzo trudne!) (82)

Rozdział 6. Sztuka zarządzania wymaganiami użytkownika (83)

 • Użytkownicy i udziałowcy (84)
  • Niezrozumienie wymagań użytkownika (84)
  • Środowisko "upolitycznione" (85)
  • Niestabilne wymagania użytkownika (87)
 • Poradnik praktyczny (87)
  • Mapa polityczna projektu (89)
  • Techniki zbierania wymagań (90)
  • Typologia wymagań informatycznych (93)
  • Jakość wymagań (97)
 • Pytania kontrolne (98)

Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem (99)

 • Pojęcia podstawowe (100)
 • Odkrywanie ryzyk projektowych (104)
 • Rodzaje ryzyka (105)
  • Podział według pochodzenia (105)
  • Podział według natury ryzyka (107)
 • Materializacja ryzyka i jego wpływ na projekt (108)
 • Szablon dokumentowania ryzyka (109)
 • Mapa ryzyka (110)
 • Pytania kontrolne (111)

Rozdział 8. Planowanie zadań i budowa harmonogramu (113)

 • Planowanie kontra chaos (113)
 • Zależności pomiędzy zadaniami (115)
  • Związek "zakończ-rozpocznij" (ang. Finish-Start) (116)
  • Związek "zakończ-zakończ" (ang. Finish-Finish) (116)
  • Relacja "rozpocznij-rozpocznij" (ang. Start-Start) (116)
  • Relacja "rozpocznij-zakończ" (ang. Start-Finish) (117)
  • Wprowadzanie opóźnień lub przyspieszeń zadań (117)
 • Ścieżka krytyczna (118)
 • Szacowanie pracochłonności i kosztów prac (120)
 • Przypisywanie zasobów zadaniom (122)
  • Planowanie zadań w trybie "effort-driven" (122)
  • Planowanie zadań z wyłączonym trybem "effort-driven" (126)
 • Sztuka wymyślania i układania zadań (127)
 • Optymalizacja obciążenia zasobów projektowych (128)
 • Przekazywanie zadań członkom zespołu (130)
 • Pytania kontrolne (131)

Rozdział 9. Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym (133)

 • Elementy analizy budżetowej w projekcie (134)
 • Koszty własne w projekcie (137)
 • Koszty zewnętrzne w projekcie (138)
 • Planowanie wykorzystania zasobów (139)
 • Kontrolowanie czy raportowanie czasu pracy? (140)
 • Pytania kontrolne (141)

Rozdział 10. Śledzenie postępów i metoda Earned Value (143)

 • Pojęcie wersji bazowej harmonogramu (143)
 • Rejestrowanie danych o postępie prac (145)
  • Rejestracja statusu procentowego realizacji zadań (145)
  • Pełna rejestracja stanu realizacji prac (146)
 • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) (147)
 • Symulowanie postępu prac (152)
 • Pytania kontrolne (153)

Rozdział 11. Dokumentacja projektowa w fazie wytwórczej (155)

 • Raportowanie o stanie projektu (156)
 • Dziennik projektu (158)
  • Zespół projektowy (159)
  • Produkty (159)
  • Środowisko sprzętowe i programowe (160)
  • Baza wiedzy (161)
  • Lista ryzyk projektowych (162)
  • Sprawy bieżące, problemy (162)
  • Zdarzenia projektowe (162)
  • Historia zmian w wymaganiach (163)
 • Dokumentowanie spotkań (164)
 • Pytania kontrolne (165)

Rozdział 12. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym (167)

 • Normy ISO serii 9001 (168)
 • Model CMM (170)
 • Testowanie oprogramowania (171)
 • Pytania kontrolne (175)

Rozdział 13. Dostawa i zamknięcie projektu (177)

 • Dostawa produktu (178)
 • Strategie wdrażania złożonych systemów informatycznych (179)
 • Szkolenia użytkowników (180)
 • Zamknięcie prac w projekcie (181)
 • Gwarancja i konserwacja (183)
 • Pytania kontrolne (184)

Rozdział 14. Podwykonawstwo i zakup usług (185)

 • Pytania kontrolne (190)

Rozdział 15. Certyfikacja project management (191)

 • Certyfikacja PMP (192)
  • PMBOK, czyli kto za tym stoi? (192)
  • Egzamin (193)
 • Metodyka i certyfikacja PRINCE2 (194)
  • Egzamin PRINCE2 Foundation (195)
  • Egzamin PRINCE2 Practitioner (195)
  • Co wyróżnia PRINCE2? (196)
 • Pytania kontrolne (199)

Część II: Darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami (201)

Rozdział 16. Przegląd darmowego oprogramowania do zarządzania projektami (203)

  • Projekty pominięte w książce (204)
  • Achievo (205)
  • ASTS/ASPT (206)
  • Austin (207)
  • dotproject (208)
  • Double Choco Latte (209)
  • Eventum (210)
  • Gantt Chart Generator (211)
  • GanttProject (211)
  • GanttPV (212)
  • KPlato (212)
  • Maven (213)
  • OpenProj (213)
  • OpenWorkbench (214)
  • phpCollab (215)
  • PHProjekt (215)
  • Planner (216)
  • ]project open[ (216)
  • RT: Request Tracker (216)
  • TargetProcess (217)
  • Trac (218)
  • TUTOS (218)

Rozdział 17. GanttProject, czyli proste harmonogramowanie (219)

 • Rozpoczynamy nowy projekt (220)
  • WBS (220)
  • Szybkie wprowadzanie parametrów zadań (223)
  • Praca przy użyciu myszki (223)
 • Zależności i inne atrybuty zadań (224)
 • Zaawansowane atrybuty zadań (225)
 • Zasoby (226)
 • Wygląd wykresu (227)
 • Analiza projektu (227)
 • Zaawansowane opcje programu (228)

Rozdział 18. OpenProj, czyli prawie jak Microsoft Project (229)

 • Rozpoczynamy nowy projekt (230)
  • WBS (231)
  • Tworzenie i edycja parametrów zadań (232)
 • Zależności i inne atrybuty zadań (234)
 • Zaawansowane atrybuty zadań (235)
 • Zasoby (236)
 • Wygląd wykresu (238)
 • Widoki (239)
 • Kalendarze niestandardowe (243)
 • Analiza i raportowanie projektu (245)

Rozdział 19. TUTOS, czyli efektywna praca zespołowa (247)

 • Funkcjonalność TUTOS (248)
 • Instalacja komponentów bazy danych i serwera WWW (248)
  • Instalacja ręczna (249)
  • Instalacja pakietowa (253)
  • Pakiet MySQL GUI Tools (254)
 • Instalacja TUTOS (255)
  • Rozpakowanie skryptów (255)
  • Konfiguracja PHP (256)
  • Konfiguracja pustej bazy danych dla TUTOS (256)
  • Dostosowanie skryptu instalacyjnego TUTOS (259)
  • Konfiguracja Apache dla TUTOS (260)
  • Dostosowanie pliku apache.conf (260)
  • Tuż przed instalacją (260)
  • Instalacja TUTOS - krok po kroku (261)
  • Obsługa systemu TUTOS (263)

Dodatki (265)

Dodatek A: Joint Application Design (267)

Dodatek B: Programowanie ekstremalne wobec metod wytwórczych tradycyjnych (271)

 • Metody tradycyjne (271)
 • Programowanie ekstremalne (273)
 • Pytania kontrolne (275)

Dodatek C: Agile development (na przykładzie scrum) (277)

Skorowidz (281)

Najczęściej kupowane razem ebooki:

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania plus ABC komputera. Wydanie VII plus Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów
Cena zestawu: 102,76 zł 120,90 zł
Oszczędzasz: 18,14 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania
6
(1)
5
(3)
4
(1)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 5

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 

  Książka w mniejszym stopniu o darmowym oprogramowania co o normalnym zarządzaniu projektami. Wartością dodaną tej książki jest fakt, że odnosi się ona do naszych, polskich realiów i jest napisana w przystępny sposób. Świetnie się czyta, dużo praktycznych wskazówek, a informacje nt. darmowego oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami są jedynie wisienką na torcie :).
    Ocena : 5 

  Daję ocenę 5, choć dopiero zaczynam ją czytać. Autor na samym początku pisze, że jest to uzupełnieniona i przebudowana książka z 2005 roku wydana z powyższych powodów pod nowym tytułem. Mnie zaciekawiła po samym spisie treści i kilku losowych stronach. Gdy później przeczytałem, że "poprzednia wersja" była bardzo dobra, stwierdziłem, że mam chyba nosa ;-) Zobaczymy co będzie po przeczytaniu tej pozycji..
    Ocena : 5 

  Widać, że autor jest naprawdę bardzo dobrze obeznany z tematem, mocno stąpa po ziemi i każdy etap realizacji projektu zna z autopsji. Książka pisana ewidentnie przez praktyka, naszpikowana dobrymi radami i przykładami z życia wziętymi. Wszystko w realiach firm istniejących na polskim rynku, bez lukrowania i "idealnych metodologii", na "idealne projekty". Mocne osadzenie w polskich realiach i "know-how" na problemy występujące w rzeczywistości na polskim rynku to dodatkowe atuty te książki.<br /> Książka opisuje jednak zarządzanie projektem rzeczywiste - a więc w konwencji oderwanej od metodologii zwinnych, które pojawiają się tylko jako dodatek na kilku stronach (dosłownie) dodatków. Autor traktuje samą metodologię zwinną jako taktykę stosowaną w trakcie procesu "wytwórczego" - książkę zaś poświęca opisaniu zarządzania projektem w pełnym wymiarze - od momentu jego powstawania do zakończenia. Stąpający mocno po ziemi autor ukazuje rzeczywistość ścierania się z problemami dnia codziennego, wynikającymi z budowy przedsiębiorstwa, metod jego funkcjonowania, utartych schematów oraz mentalności ludzi. Powoduje to brak "idylliczności" właściwej książkom skupiającym się na metodologiach zwinnych, które zawsze opisują ten docelowy, idealny stan oraz ukazują w jaki to cudowny sposób są w stanie przemienić twoją pracę w zabawę.<br /> Książka niewątpliwie warta polecenia każdemu kto szuka dobrych rad i wskazówek. Wiedza podana w formie do zastosowania "od zaraz" niemal na zasadzie pigułki do zaaplikowania.
    Ocena : 5 

  Książka konkretna, bardzo dobrze napisana, w bardzo dobrej cenie. Warta przeczytania przez wszystkich mających coś wspólnego z zarządzaniem projektami.
    Ocena : 4 

  Wystawiłem ocenę "4", chociaż jeszcze tej książki nie czytałem. Wynika to z faktu, że posiadam wcześniejszy tytuł pana Wróblewskiego "Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków" wydaną przez Helion w roku 2005, który jest niezłą książką, a spis treści pokrywa się praktycznie co do joty (z drobnymi odstępstwami) z komentowaną pozycją, do której dodano drugą część (około 100 stron) poświęconą oprogramowaniu. Wydaje mi się, że w opisie książki na stronie internetowej Helionu powinna się ta informacja znaleźć, by każdy potencjalny nabywca wiedział, że jest to w rzeczywistości poszerzone i uzupełnione drugie wydanie pod zmienionym tytułem wcześniejszej pozycji tego autora.
  płatności onepress.pl