Książki » Ekonomia

Książki z kategorii Ekonomia w przystępny sposób poruszają zagadnienia ekonomii i gospodarki. Tłumaczą zasady rządzące światem biznesu i przedstawiają całościowy obraz poglądów gospodarczych. Pokazują jak kształtują się trendy gospodarcze oraz jak interpretować wskaźniki ekonomiczne. Pomagają zrozumieć zachowania konsumentów, zasady podaży i popytu, zagadnienia polityki monetarnej oraz odszyfrować znaczenie międzynarodowego handlu, omawiają stosunki międzynarodowe w biznesie.
 1. Bitcoin. Wirtualna waluta internetu
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 2. Statystyka dla bystrzaków. Wydanie II
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 3. Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 4. Najtwardsza waluta świata, czyli dlaczego warto inwestować w złoto
 5. Sztuka rynkologii
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 6. Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 7. Marketing analityczny. Piętnaście wskaźników, które powinien znać każdy marketer
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 8. Księga przychodów i rozchodów krok po kroku
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 9. [ebook] Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu
 10. Sygnał i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 11. Nawigator Modelu Biznesowego. 55 modeli, które zrewolucjonizują Twój biznes
 12. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Wydanie zaktualizowane
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 13. [ebook] Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego
 14. Zakończcie ten kryzys!
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 15. Jak Adam Smith może odmienić Twoje życie. Zaskakujące rozważania o ludzkiej naturze i szczęściu
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 16. Królowie innowacji w usługach finansowych
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 17. T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 18. Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe
 19. Potęga słowa „dlaczego”. Jak się wyróżnić na tle konkurencji
  • Książka drukowana
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 20. Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów
 21. Rynek i marketing w pigułce
  • Pdf
 22. Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym
 23. Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości
  • ePub
  • Mobi
 24. Myśl!... i bogać się
  • ePub
  • Mobi
 25. Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia
  • Pdf
 26. Zarządzanie najmem. Poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem
  • ePub
  • Mobi
 27. Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 28. Big Data
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 29. Startup. Postaw wszystko na jedną firmę
 30. Bogaty albo biedny. Po prostu różni mentalnie
  • ePub
  • Mobi
 31. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie
 32. 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie
  • ePub
  • Mobi
 33. Psychologia sprzedaży nieruchomości
  • Audiobook
 34. Seria TEZAURUS IDEI. Adam Smith BOGACTWO NARODÓW
  • ePub
  • Mobi
 35. Winning znaczy zwyciężać
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 36. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2016
 37. Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami
  • ePub
  • Mobi
 38. Globalny minotaur
  • ePub
  • Mobi
 39. Ekonomia jest piękna?
  • Pdf
 40. Zarządzanie w sporcie. Organizacje - Ludzie - Marketing
  • Pdf
 41. Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. 2 zmienione i uzupełnione
  • Pdf
 42. Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce
  • Pdf
 43. Ekonomia Instrukcja obsługi
  • ePub
  • Mobi
 44. Fizyka laboratorium
  • Pdf
 45. Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych
  • Pdf
 46. Audiobook - Architekci innowacyjności
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 47. Biznes do góry nogami wywrócony
  • ePub
  • Mobi
 48. Ekonomia rozwoju
  • Pdf
 49. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji
  • Pdf
 50. Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym
  • Pdf
 51. Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych
  • Pdf
 52. Podstawy wiedzy o rynku pracy
  • Pdf
 53. Potęga skupienia
  • ePub
  • Mobi
 54. Kiedy pieniądz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflancji
  • ePub
  • Mobi
 55. Seria TEZAURUS IDEI. Cyril N.Parkinson.PRAWO PARKINSONA
  • ePub
  • Mobi
 56. Ekonomia dobra i zła
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 57. Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała w miejscu pracy
  • ePub
  • Mobi
 58. Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III
 59. Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część II
 60. Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część I
 61. Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika, organizacja - Część III
 62. Nobel z ekonomii 1969-2015
 63. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 2 Nr 2 2016
 64. Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa
 65. Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance
 66. Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach
 67. Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej
 68. Ekonomista 2016 nr 6
 69. Rozwój regionalny - Wybrane aspekty
  • Pdf
 70. Innowacje we współczesnej gospodarce
  • Pdf
 71. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2016
  • Pdf
 72. Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka
  • Pdf
 73. Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych
  • Pdf
 74. Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym
  • Pdf
 75. Kolektywizm w rosyjskiej interpretacji świata - od słowianofilskiej utopii wspólnotowości do Putinowskiej kategorii narodowości rosyjskiej
  • Pdf
 76. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3 maj/2013
  • Pdf
 77. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6 lis/2013
  • Pdf
 78. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4 lip/2013
  • Pdf
 79. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2 marz/2013
  • Pdf
 80. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1 sty/2013
  • Pdf
 81. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5 wrz/2013
  • Pdf
 82. Management. Functions. Strategies. Methods
  • Pdf
 83. Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach
  • Pdf
 84. Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej
  • Pdf
 85. Ekonomia i Zarządzanie nr 1/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 86. Ekonomia i Zarządzanie nr 2/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 87. Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 88. Wybrane aspekty zarządzania biznesem
  • Pdf
 89. Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 90. Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty
  • Pdf
 91. Gospodarka oparta na wiedzy
  • Pdf
 92. Ekonomia i Zarządzanie nr 3/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 93. Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 94. Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym - wybrane aspekty
  • Pdf
 95. Finanse muzułmańskie
  • ePub
  • Mobi
 96. Contemporary Challenges towards Management III
  • Pdf
 97. Ekonomia w Matriksie
  • ePub
  • Mobi
 98. Brexit - co może przynieść dla firm transportowych i czy należy się go obawiać
  • Pdf
 99. Wielka ucieczka. Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności
  • ePub
  • Mobi
 100. Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko
  • ePub
  • Mobi
 101. Bezpieczeństwo i jakość żywności
  • ePub
  • Mobi
 102. Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego
  • Pdf
 103. Ekonomista 2016 nr 3
  • Pdf
 104. Ekonomista 2016 nr 4
  • Pdf
 105. Wieś i Rolnictwo nr 2(171)/2016
  • Pdf
 106. Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego
  • Pdf
 107. Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości
  • Pdf
 108. Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 109. Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 110. Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 111. Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko
  • ePub
  • Mobi
 112. Czy można uratować Europę?
  • ePub
  • Mobi
 113. Bank Spółdzielczy nr 5/582 listopad 2015
  • Pdf
 114. Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy o bankowości
  • Pdf
  • ePub
 115. Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji
  • ePub
  • Mobi
 116. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 117. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Pdf
 118. W drodze do dofinansowania
  • Pdf
płatności onepress.pl