ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Harvard Business School Press
Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą Harvard Business School Press - okładka książki

Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą Harvard Business School Press - okładka książki

Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą Harvard Business School Press - okładka audiobooka MP3

Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą Harvard Business School Press - okładka audiobooks CD

Wydawnictwo:
Onepress
Serie wydawnicze:
VIP
Harvard Business Press
Ocena:
4.0/6  Opinie: 3
Stron:
248
Druk:
oprawa twarda

Dowiedz się, jak najlepsi wykorzystują swoje zasoby intelektualne

  • Budowanie uczących się organizacji
  • Wypracowywanie nowych sposobów rozwiązywania problemów
  • Wprowadzanie innowacyjnych pomysłów w życie

Informacja we współczesnym świecie jest najcenniejszym towarem i źródłem przewagi nad konkurencją. Z tego właśnie powodu zarządzanie nią -- sposób, w jaki firmy pozyskują, przekazują i wykorzystują pozostające w ich dyspozycji zasoby intelektualne -- stało się niezwykle istotne. Wykorzystanie dostępnych zasobów informacyjnych w procesie zarządzania może znacząco wpłynąć na jego efektywność. Sprawnie zarządzana organizacja może "uczyć się" sama, wykorzystując doświadczenia pracowników i sygnały z zewnątrz. Prawidłowo sterowany proces twórczy spowoduje szybkie wdrażanie nowych projektów, a odpowiednie kierowanie kreatywnymi ludźmi pozwoli na maksymalne wykorzystanie ich potencjału intelektualnego.

Niniejsza książka jest zbiorem artykułów poświęconych metodom zarządzania wiedzą. Ukazały się one w Harvard Business Review -- cenionym przez menedżerów, naukowców i przedsiębiorców czasopiśmie, wydawanym przez jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Autorami artykułów są uznani fachowcy z dziedziny zarządzania. W swoich artykułach opisują oni zasady rozwiązywania problemów w organizacjach, definiowania nowych sposobów myślenia, wyciągania wniosków z własnych doświadczeń i zarządzania potencjałem intelektualnym pracowników.

  • Zarządzanie organizacją opartą na wiedzy
  • Wykorzystywanie doświadczenia pracowników
  • Zarządzanie procesem twórczym
  • Proces uczenia się organizacji
  • Wdrażanie innowacji w firmie
  • Rozwijanie potencjału intelektualnego

Książki z serii Harvard Business Review powinny stać się lekturą obowiązkową dla ambitnych pracowników każdej organizacji na świecie.

Wybrane bestsellery

Harvard Business School Press

Onepress - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności