ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autorzy:
Wojciech Grzegorczyk, Kamila Szymańska
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
180
Dostępny format:
     PDF

W publikacji przedstawiono dwanaście studiów przypadków, opisujących działania wybranych przedsiębiorstw z różnych branż w ramach ich marketingowej strategii internacjonalizacji. Autorzy omówili problemy strategii marketing-mix na rynkach zagranicznych, tj. doboru instrumentów marketingowych, ich wzajemnych relacji i roli orientacji internacjonalizacyjnej w strategii marketingowej. Ze względu na różnorodność przedsiębiorstw poddanych badaniom uwzględniono także specyfikę marketingu małych i średnich firm na rynkach zagranicznych.

Książka jest adresowana przede wszystkim do menedżerów przedsiębiorstw oraz studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Dzięki niej można poszerzyć wiedzę na temat realizowanych przez polskie firmy strategii internacjonalizacji i marketingu na rynkach zagranicznych.

Studium przypadku (case study) jest jedną z metod badań jakościowych, bardzo pomocną przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, np. organizacji, procesu zarządzania, jego elementów lub otoczenia organizacji, w celu sformułowania wniosków o przyczynach i rezultatach jego przebiegu. Stosuje się ją na uczelniach wyższych jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w odniesieniu do nauczania marketingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne.

Wybrane bestsellery

Wojciech Grzegorczyk, Kamila Szymańska

Wojciech Grzegorczyk, Kamila Szymańska - pozostałe książki

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności