ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Polityka fiskalna w strefie euro (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Giżyński Juliusz
Okładka książki/ebooka Polityka fiskalna w strefie euro

Okładka książki Polityka fiskalna w strefie euro

Okładka książki Polityka fiskalna w strefie euro

Okładka książki Polityka fiskalna w strefie euro

Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
174
Druk:
oprawa miękka

Główną przesłanką podjęcia tematu polityki fiskalnej w książce jest istniejące obecnie zagrożenie stabilności waluty euro, będącej ważnym spoiwem integrującej się Europy. Zagrożenie to wynika zaś przede wszystkim z braku dyscypliny fiskalnej w państwach należących do strefy euro. Frapującym problemem było więc znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego polityka fiskalna w tych państwach była nieskuteczna w kontekście realizacji założonych celów? 

Książka ma na celu zapoznanie Czytelników przede wszystkim z ramami prawnymi, których zadaniem powinno być dyscyplinowanie polityki fiskalnej oraz analiza i ocena tej polityki, z punktu widzenia realizacji jej zadań, w państwach należących do strefy euro w latach 1999-2011.

W książce skoncentrowano się głównie na analizie wysokości deficytu budżetowego i długu publicznego w tych państwach. Wnioski z przeprowadzonych badań pozwoliły na sformułowanie przyczyn niedostatku dyscypliny fiskalnej w krajach członkowskich oraz wskazanie niezbędnych kierunków zmian w systemie zarządzania polityką fiskalną w strefie euro.

Giżyński Juliusz

Zamknij

Wybierz metodę płatności