ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

BHP 2011 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Michał Abramowski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
751
     PDF

"BHP 2011" to czwarte już wydanie podręcznego zbioru przepisów dla specjalistów bhp. Od poprzedniego wydania zaszło kilka bardzo istotnych zmian w omawianym zakresie prawa. Wśród najważniejszych są:

nowy wzór statystycznej karty wypadków przy pracy (od 7.12.2010 r.);

o  nowelizacje Kodeksu pracy dotyczące:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych (od 16.7.2010 r.) oraz

- rozliczania czasu pracy, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy (od 1.1.2011 r.);

o  nowe rozporządzenie w sprawie ochrony ppoż. budynków (od 30.6.2010 r.).

Ponadto od 1.1.2011 r. nie obowiązuje już rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom.

W "BHP 2011" znajdą Państwo aktualne na 5.1.2011 r. teksty ustaw: Kodeks pracy, o Państwowej Inspekcji Pracy, o społecznej inspekcji pracy oraz rozporządzenia dotyczące:

o  badań lekarskich pracowników,

o  bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

o  bhp przy czyszczeniu i malowaniu powierzchni,

o  czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zasad ich pomiarów,

o  kwalifikacji zawodowych i szkoleń w dziedzinie bhp,

o  prac wzbronionych kobietom i młodocianym,

o  profilaktycznych posiłków i napojów,

o  bhp podczas wykonywania robot budowlanych,

o  minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn,

o  uznawania wypadku za wypadek w drodze do i z pracy.

W zbiorze zamieściliśmy także teksty podstawowych dla pracowników służby bhp rozporządzeń w sprawie ogólnych przepisów bhp i służby bhp.

 

Michał Abramowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności