ODBIERZ TW覬 BONUS :: »

TRZY OZNAKI PRACY, KT覴A NIE DAJE SZCZ师CIA

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Patrick Lencioni
Wydawnictwo:
MT Biznes
Wydawnictwo:
MT Biznes
Ocena:
B眃 pierwszym, kt髍y oceni t ksi笨k
Czas nagrania:
6 godz. 26 min.
Dost阷ne formaty:
     ePub
     Mobi
Audiobook
Audiobook w mp3

W tej szóstej i najbardziej oczekiwanej opowie禼i autor bestsellerów z listy New York Timesa, Patrick Lencioni, podejmuje najbardziej uniwersalny temat: brak poczucia szcz甓cia w pracy i prezentuje rewolucyjny, a jednak niezwykle prosty model dzia砤nia, który pozwala na uzyskanie satysfakcji z ka縟ej pracy. Lencioni przedstawia niezwykle interesuj眂 opowie舵 o Brianie Baileyu, przedwcze秐ie emerytowanym mened縠rze, który poszukuje sensu w swojej karierze i 縴ciu. Poprzez seri zaskakuj眂ych wydarze z gabinetu uznanej firmy trafia na stok narciarski Lake Tahoe, a stamt眃 pod okienko obs硊gi zmotoryzowanych we w硂skiej restauracji. Dzi阫i tym do秝iadczeniom Brian odkrywa trzy uniwersalne przyczyny nieszcz甓cia i frustracji w pracy i narz阣zia pozwalaj眂e je pokona. Próbuj眂 przekona bankiera inwestycyjnego o znaczeniu satysfakcji w pracy i motywuj眂 kierowc w pizzerii do lepszego traktowania klientów, Brian musi stawi czo砤 ró縩ym aspektom w砤snej osobowo禼i oraz osobowo禼i innych ludzi, które sprawiaj, 縠 brak poczucia szcz甓cia w pracy jest zjawiskiem tak powszechnym w wielu organizacjach.Bez wzgl阣u na to, czy jeste kierownikiem, który chce zapewni firmie kulturow przewag konkurencyjn, mened縠rem próbuj眂ym zaanga縪wa i zmotywowa swoich pracowników, czy te pracownikiem poszukuj眂ym spe硁ienia w pracy, niniejsza ksi笨ka zapewni natychmiastow ulg i nadziej. OPINIE Ksi笨ka, któr czyta si z wypiekami na twarzy i która ujawnia tajemnic satysfakcji z pracy. Niewa縩e, czy zarz眃zasz sze禼ioma, czy sze舵dziesi阠ioma lud糾i ta ksi笨ka to lektura obowi眤kowa. Trevor Fetter, prezes i dyrektor naczelny w Tenet Healthcare Corporation W morzu podobnych do siebie ksi笨ek na temat anga縪wania i inspirowania pracowników Lencioni rzuca nam prawdziwe ko硂 ratunkowe. Jego ksi笨ka jest wspania硑m dzie砮m, które polecam liderom i wszystkim, którzy próbuj wprowadzi do swojej pracy poczucie osobistej satysfakcji. Kevin D. Wilde, wiceprezes, dyrektor dzia硊 szkole w General Mills, Inc.  Lencioni uczy wszystkich przywódców tego 秝iata techniki, która zapewnia niezwyk潮 lojalno舵 i wyniki. Ta prosta ksi笨ka mo縠 zmieni naprawd wszystko. Robert W. Savage, dyrektor wykonawczy w Taco Bell Corporation Uwielbiam t m眃r i wnikliw ksi笨k! Przypomina ona kierownikowi, ka縟emu kierownikowi na ka縟ym poziomie, dlaczego w ogóle zostali kierownikami. Greg Cross, wiceprezes Hilton Hotels Corporation

Wybrane bestsellery

Patrick Lencioni

Patrick Lencioni - pozosta砮 ksi笨ki

MT Biznes - inne ksi笨ki

Zamknij

Wybierz metod p砤tno禼i