ODBIERZ TW覬 BONUS :: »

TRZY OZNAKI PRACY, KT覴A NIE DAJE SZCZ师CIA (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Patrick Lencioni
Ok砤dka ksi笨ki/ebooka TRZY OZNAKI PRACY, KT覴A NIE DAJE SZCZ师CIA

Ok砤dka ksi笨ki TRZY OZNAKI PRACY, KT覴A NIE DAJE SZCZ师CIA

Ok砤dka ksi笨ki TRZY OZNAKI PRACY, KT覴A NIE DAJE SZCZ师CIA

Ok砤dka ksi笨ki TRZY OZNAKI PRACY, KT覴A NIE DAJE SZCZ师CIA

Zajrzyj do ksi笨ki

Wydawnictwo:
MT Biznes
Wydawnictwo:
MT Biznes
Ocena:
B眃 pierwszym, kt髍y oceni t ksi笨k
Czas nagrania:
6 godz. 26 min.
2w1 w pakiecie:
     ePub
     Mobi
Audiobook
Audiobook w mp3

Ebook

34,90 z

Powiadom mnie, gdy ksi笨ka b阣zie dost阷na

Audiobook w mp3

29,90 z

Powiadom mnie, gdy ksi笨ka b阣zie dost阷na

Pole t ksi笨k znajomemu Pole t ksi笨k znajomemu!!

Przenie na p蟪k

W tej szóstej i najbardziej oczekiwanej opowie禼i autor bestsellerów z listy New York Timesa, Patrick Lencioni, podejmuje najbardziej uniwersalny temat: brak poczucia szcz甓cia w pracy i prezentuje rewolucyjny, a jednak niezwykle prosty model dzia砤nia, który pozwala na uzyskanie satysfakcji z ka縟ej pracy. Lencioni przedstawia niezwykle interesuj眂 opowie舵 o Brianie Baileyu, przedwcze秐ie emerytowanym mened縠rze, który poszukuje sensu w swojej karierze i 縴ciu. Poprzez seri zaskakuj眂ych wydarze z gabinetu uznanej firmy trafia na stok narciarski Lake Tahoe, a stamt眃 pod okienko obs硊gi zmotoryzowanych we w硂skiej restauracji. Dzi阫i tym do秝iadczeniom Brian odkrywa trzy uniwersalne przyczyny nieszcz甓cia i frustracji w pracy i narz阣zia pozwalaj眂e je pokona. Próbuj眂 przekona bankiera inwestycyjnego o znaczeniu satysfakcji w pracy i motywuj眂 kierowc w pizzerii do lepszego traktowania klientów, Brian musi stawi czo砤 ró縩ym aspektom w砤snej osobowo禼i oraz osobowo禼i innych ludzi, które sprawiaj, 縠 brak poczucia szcz甓cia w pracy jest zjawiskiem tak powszechnym w wielu organizacjach.Bez wzgl阣u na to, czy jeste kierownikiem, który chce zapewni firmie kulturow przewag konkurencyjn, mened縠rem próbuj眂ym zaanga縪wa i zmotywowa swoich pracowników, czy te pracownikiem poszukuj眂ym spe硁ienia w pracy, niniejsza ksi笨ka zapewni natychmiastow ulg i nadziej. OPINIE Ksi笨ka, któr czyta si z wypiekami na twarzy i która ujawnia tajemnic satysfakcji z pracy. Niewa縩e, czy zarz眃zasz sze禼ioma, czy sze舵dziesi阠ioma lud糾i ta ksi笨ka to lektura obowi眤kowa. Trevor Fetter, prezes i dyrektor naczelny w Tenet Healthcare Corporation W morzu podobnych do siebie ksi笨ek na temat anga縪wania i inspirowania pracowników Lencioni rzuca nam prawdziwe ko硂 ratunkowe. Jego ksi笨ka jest wspania硑m dzie砮m, które polecam liderom i wszystkim, którzy próbuj wprowadzi do swojej pracy poczucie osobistej satysfakcji. Kevin D. Wilde, wiceprezes, dyrektor dzia硊 szkole w General Mills, Inc.  Lencioni uczy wszystkich przywódców tego 秝iata techniki, która zapewnia niezwyk潮 lojalno舵 i wyniki. Ta prosta ksi笨ka mo縠 zmieni naprawd wszystko. Robert W. Savage, dyrektor wykonawczy w Taco Bell Corporation Uwielbiam t m眃r i wnikliw ksi笨k! Przypomina ona kierownikowi, ka縟emu kierownikowi na ka縟ym poziomie, dlaczego w ogóle zostali kierownikami. Greg Cross, wiceprezes Hilton Hotels Corporation

Patrick Lencioni

Zamknij

Wybierz metod p砤tno禼i