Książki » Zarządzanie

Kategoria Zarządzanie to książki poruszające takie zagadnienia jak: zarządzanie firmą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produktem, zarządzanie jakością, zarządzanie czasem, zarządzanie wiedzą. Publikacje przedstawiają różne techniki i metody zarządzania. Wiedzę w nich zawartą z powodzeniem wykorzysta menedżer, właściciel firmy i prezes. Poradniki łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami. Są pomocne w przeprowadzeniu analizy rynku i konkurencyjności firmy, w odniesieniu do różnych branż. Promują innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość.
 1. Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym
  • Pdf
 2. Raport: Mobilność w logistyce
  • Pdf
 3. Proces zarządzania kosztami delegacji w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 4. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3 maj/2013
  • Pdf
 5. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6 lis/2013
  • Pdf
 6. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4 lip/2013
  • Pdf
 7. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2 marz/2013
  • Pdf
 8. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1 sty/2013
  • Pdf
 9. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5 wrz/2013
  • Pdf
 10. Management. Functions. Strategies. Methods
  • Pdf
 11. Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach
  • Pdf
 12. Ekonomia i Zarządzanie nr 4/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 13. Ekonomia i Zarządzanie nr 3/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 14. Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej
  • Pdf
 15. Ekonomia i Zarządzanie nr 5/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 16. Ekonomia i Zarządzanie nr 1/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 17. Ekonomia i Zarządzanie nr 6/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 18. Ekonomia i Zarządzanie nr 2/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 19. Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY
  • Pdf
 20. Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 21. Wybrane aspekty zarządzania biznesem
  • Pdf
 22. Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 23. Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty
  • Pdf
 24. Gospodarka oparta na wiedzy
  • Pdf
 25. Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 26. Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym - wybrane aspekty
  • Pdf
 27. Koszty uzyskania przychodów w branży transportowej - co możesz do nich zaliczyć, a czego nie
  • Pdf
 28. Na co zwrócić szczególną uwagę ustalając miejsce świadczenia usług transportowych
  • Pdf
 29. Najczęściej popełniane błędy przez zarządzających transportem - jak ich skutecznie uniknąć
  • Pdf
 30. Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia
  • Pdf
 31. Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO
  • Pdf
 32. Contemporary Challenges towards Management III
  • Pdf
 33. Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016
  • Pdf
 34. Motywowanie w organizacjach publicznych
  • Pdf
 35. Logistyka w Polsce. Raport 2015
  • Pdf
 36. Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska- Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 37. Zarządzanie zmianą. Jak radzić sobie z oporem pracowników i zadbać o ich motywację
  • ePub
  • Mobi
 38. Zarządzanie innowacjami i transferem technologii
  • ePub
  • Mobi
 39. Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego
  • Pdf
 40. Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości
  • Pdf
 41. Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life
  • ePub
  • Mobi
 42. Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech
  • ePub
  • Mobi
 43. Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 44. Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska
  • Pdf
 45. Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 46. Komunikacja w gospodarce XX wieku. Coaching. Transport.Bezpieczeństwo (red.)Waldemar Jagodziński, Marcin Król, Anna Nurzyńska
  • Pdf
 47. Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 48. Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 49. Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 50. Niezwykłe początki znanych firm
  • ePub
  • Mobi
 51. Awaria samochodu podczas przewozu - możesz uniknąć opóźnienia dostawy i poniesienia dodatkowych kosztów
  • Pdf
 52. Bank Spółdzielczy nr 5/582 listopad 2015
  • Pdf
 53. Bank Spółdzielczy nr 6/583 grudzień 2015
  • Pdf
 54. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
 55. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
  • Pdf
 56. Informatyka 2 przyszłości. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW
  • Pdf
 57. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi
  • Pdf
 58. Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
  • Pdf
 59. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 60. 9 metod zwiększania sprzedaży
  • Audiobook
 61. Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 62. Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast
  • Pdf
 63. Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020
  • Pdf
 64. Współpraca koordynatora z księgowością gwarantuje powodzenie projektu
  • Pdf
 65. Jak zatrudniać i kiedy zwalniać pracowników
  • Audiobook
 66. Jak zarządzać czasem aby mieć więcej energii
  • Audiobook
 67. W drodze do dofinansowania
  • Pdf
 68. Entrepreneurship Education Built Upon the Concepts of Experience and Responsibility
 69. Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu
  • Pdf
 70. Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka
  • Pdf
 71. Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 72. Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce - uwarunkowania, wyznaczniki, prawidłowości
  • Pdf
 73. Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki
  • Pdf
 74. Regionalne analizy ekonomiczne
 75. Business and the Environment
 76. Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015
  • Pdf
 77. Kobiety globalne w świecie start-upów
  • ePub
  • Mobi
 78. Zarządzanie czasem
  • ePub
  • Mobi
 79. Wybrane aspekty badawcze.Gospodarka.Zarządzanie.Innowacje.Tom2.(red. Ireneusz Miciuła)
  • Pdf
  • ePub
 80. Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Natalia Konopińska
  • Pdf
  • ePub
 81. Zarządzający transportem, wydanie styczeń 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 82. Zarządzający transportem, wydanie luty 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 83. Zarządzający transportem, wydanie maj 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 84. Zarządzający transportem, wydanie marzec 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 85. Zarządzający transportem, wydanie kwiecień 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 86. Zarządzanie Placówką Medyczną. Serwis menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej, wydanie maj 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 87. Zarządzanie Placówką Medyczną. Serwis menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej, wydanie kwiecień 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 88. Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności
  • ePub
  • Mobi
 89. EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 90. EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 91. Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu
 92. Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne
 93. Poland's Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region
 94. Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • ePub
  • Mobi
 95. Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej
  • Pdf
 96. Zarządzanie Publiczne nr 2(32)/2015
  • Pdf
 97. Rekiny biznesu w mediach. Sztuka tworzenia profilu publicznego
  • ePub
  • Mobi
 98. Profesjonalne zarządzanie projektami - klucz do szybszego zarabiania pieniędzy
  • Audiobook
 99. Jak wybrać odpowiednią strategię biznesową, aby regularnie zwiększać dochody w firmie?
  • Audiobook
 100. Systemy transportu pasażerskiego w regionach
  • Pdf
 101. Rynek książki w Polsce 2015 Wydawnictwa
  • Pdf
 102. Rynek książki w Polsce 2015 Who is who
  • Pdf
 103. Rynek książki w Polsce 2015 Poligrafia i Papier
  • Pdf
 104. Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej
  • ePub
  • Mobi
 105. Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych
  • ePub
  • Mobi
 106. Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
  • ePub
  • Mobi
 107. Które firmy mogą otrzymać dofinansowanie z ZUS
  • Pdf
 108. Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
  • Pdf
 109. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
  • Pdf
 110. Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej
  • Pdf
 111. Czynniki Produkcji a uwarunkowania prawne UE- znaczenie i analiza dla wybranych produktów
  • Pdf
 112. Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej
  • Pdf
 113. Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
  • Pdf
 114. Teoria popytu a prawne i marketingowe aspekty dystrybucji w Unii Europejskiej
  • Pdf
 115. Employer branding - buduj markę, a nie jedynie rozpoznawalność
  • Pdf
 116. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 117. Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego
  • Pdf
 118. Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe
  • Pdf
 119. Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje
  • Pdf
 120. Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy
płatności onepress.pl