Książki » Zarządzanie

Kategoria Zarządzanie to książki poruszające takie zagadnienia jak: zarządzanie firmą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produktem, zarządzanie jakością, zarządzanie czasem, zarządzanie wiedzą. Publikacje przedstawiają różne techniki i metody zarządzania. Wiedzę w nich zawartą z powodzeniem wykorzysta menedżer, właściciel firmy i prezes. Poradniki łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami. Są pomocne w przeprowadzeniu analizy rynku i konkurencyjności firmy, w odniesieniu do różnych branż. Promują innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość.
 1. Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach
 2. Współczesne badania w naukach ekonomicznych (red.) Waldemar Aspadarec, Ireneusz Miciuła
 3. Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach
 4. Rozwój regionalny - Wybrane aspekty
 5. Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne - wycena - model sprawozdania finansowego
  • Pdf
  • ePub
 6. Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne
  • Pdf
 7. Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej
  • Pdf
 8. Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym
  • Pdf
 9. Raport: Mobilność w logistyce
  • Pdf
 10. Proces zarządzania kosztami delegacji w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 11. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6 lis/2013
  • Pdf
 12. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 4 lip/2013
  • Pdf
 13. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 1 sty/2013
  • Pdf
 14. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5 wrz/2013
  • Pdf
 15. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 3 maj/2013
  • Pdf
 16. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 2 marz/2013
  • Pdf
 17. Od ekonomii do ekonomiki zdrowia
  • ePub
  • Mobi
 18. Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej
  • Pdf
 19. Ekonomia i Zarządzanie nr 3/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 20. Ekonomia i Zarządzanie nr 5/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 21. Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY
  • Pdf
 22. Ekonomia i Zarządzanie nr 4/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 23. Ekonomia i Zarządzanie nr 2/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 24. Ekonomia i Zarządzanie nr 6/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 25. Ekonomia i Zarządzanie nr 1/ 2015 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 26. Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach
  • Pdf
 27. Gospodarka oparta na wiedzy
  • Pdf
 28. Wybrane aspekty zarządzania biznesem
  • Pdf
 29. Ekonomia i Zarządzanie nr 2/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 30. Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty
  • Pdf
 31. Ekonomia i Zarządzanie nr 4/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 32. Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2016 ISSN 2084-963X
  • Pdf
 33. Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym - wybrane aspekty
  • Pdf
 34. Koszty uzyskania przychodów w branży transportowej - co możesz do nich zaliczyć, a czego nie
  • Pdf
 35. Na co zwrócić szczególną uwagę ustalając miejsce świadczenia usług transportowych
  • Pdf
 36. Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia
  • Pdf
 37. Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO
  • Pdf
 38. Contemporary Challenges towards Management III
  • Pdf
 39. Zarządzanie Publiczne nr 1(35)/2016
  • Pdf
 40. Motywowanie w organizacjach publicznych
  • Pdf
 41. Logistyka w Polsce. Raport 2015
  • Pdf
 42. Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska- Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 43. Zarządzanie zmianą. Jak radzić sobie z oporem pracowników i zadbać o ich motywację
  • ePub
  • Mobi
 44. Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego
  • Pdf
 45. Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości
  • Pdf
 46. Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life
  • ePub
  • Mobi
 47. Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech
  • ePub
  • Mobi
 48. Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju a jakość życia (red.) Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Anna Nurzyńska
  • Pdf
 49. Komunikacja w gospodarce XX wieku. Coaching. Transport.Bezpieczeństwo (red.)Waldemar Jagodziński, Marcin Król, Anna Nurzyńska
  • Pdf
 50. Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 51. Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 52. Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 53. Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 54. Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Pdf
 55. Niezwykłe początki znanych firm
  • ePub
  • Mobi
 56. Awaria samochodu podczas przewozu - możesz uniknąć opóźnienia dostawy i poniesienia dodatkowych kosztów
  • Pdf
 57. Siła lidera
  • ePub
  • Mobi
 58. Bank Spółdzielczy nr 5/582 listopad 2015
  • Pdf
 59. Bank Spółdzielczy nr 6/583 grudzień 2015
  • Pdf
 60. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
 61. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
  • Pdf
 62. Informatyka 2 przyszłości. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW
  • Pdf
 63. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi
  • Pdf
 64. Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
  • Pdf
 65. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 66. Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 67. Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast
  • Pdf
 68. Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020
  • Pdf
 69. Współpraca koordynatora z księgowością gwarantuje powodzenie projektu
  • Pdf
 70. Jak zarządzać czasem aby mieć więcej energii
  • Audiobook
 71. W drodze do dofinansowania
  • Pdf
 72. Entrepreneurship Education Built Upon the Concepts of Experience and Responsibility
 73. Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu
  • Pdf
 74. Zarządzanie w sporcie. Organizacje - Ludzie - Marketing
  • Pdf
 75. Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 76. Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce - uwarunkowania, wyznaczniki, prawidłowości
  • Pdf
 77. Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki
  • Pdf
 78. Regionalne analizy ekonomiczne
 79. Business and the Environment
 80. Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015
  • Pdf
 81. Kobiety globalne w świecie start-upów
  • ePub
  • Mobi
 82. Zarządzanie czasem
  • ePub
  • Mobi
 83. Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Natalia Konopińska
  • Pdf
  • ePub
 84. Wybrane aspekty badawcze.Gospodarka.Zarządzanie.Innowacje.Tom2.(red. Ireneusz Miciuła)
  • Pdf
  • ePub
 85. Zarządzający transportem, wydanie kwiecień 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 86. Zarządzający transportem, wydanie maj 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 87. Zarządzający transportem, wydanie luty 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 88. Zarządzający transportem, wydanie marzec 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 89. Zarządzający transportem, wydanie styczeń 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 90. Zarządzanie Placówką Medyczną. Serwis menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej, wydanie maj 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 91. Zarządzanie Placówką Medyczną. Serwis menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej, wydanie kwiecień 2016 r
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 92. Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności
  • ePub
  • Mobi
 93. Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne
 94. EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 95. EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
 96. Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu
 97. Poland's Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region
 98. Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • ePub
  • Mobi
 99. Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej
  • Pdf
 100. Zarządzanie Publiczne nr 2(32)/2015
  • Pdf
 101. Rynek i marketing w pigułce
  • Pdf
 102. Rekiny biznesu w mediach. Sztuka tworzenia profilu publicznego
  • ePub
  • Mobi
 103. Profesjonalne zarządzanie projektami - klucz do szybszego zarabiania pieniędzy
  • Audiobook
 104. Jak wybrać odpowiednią strategię biznesową, aby regularnie zwiększać dochody w firmie?
  • Audiobook
 105. Systemy transportu pasażerskiego w regionach
  • Pdf
 106. Towarowy transport kolejowy w Polsce. Konkurencja i konkurencyjność
  • Pdf
 107. Rynek książki w Polsce 2015 Wydawnictwa
  • Pdf
 108. Rynek książki w Polsce 2015 Who is who
  • Pdf
 109. Rynek książki w Polsce 2015 Poligrafia i Papier
  • Pdf
 110. Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej
  • ePub
  • Mobi
 111. Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych
  • ePub
  • Mobi
 112. Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
  • ePub
  • Mobi
 113. Które firmy mogą otrzymać dofinansowanie z ZUS
  • Pdf
 114. Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
  • Pdf
 115. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
  • Pdf
 116. Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej
  • Pdf
 117. Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
  • Pdf
 118. Teoria popytu a prawne i marketingowe aspekty dystrybucji w Unii Europejskiej
  • Pdf
 119. Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej
  • Pdf
 120. Czynniki Produkcji a uwarunkowania prawne UE- znaczenie i analiza dla wybranych produktów
  • Pdf
płatności onepress.pl