Recenzje:
Książka przedstawia nowe podejście do tworzenia strategii dla biznesu, które autorzy nazywają FAST (Fokus, Accelerate, Stregthen, Tie it all together), stawiające na rozwój innowacji w firmie, wspieranie ludzi utalentowanych - bo to oni głównie przyczyniają się do wzrostu potencjału firmy - oraz na dynamiczną specjalizację. Autorzy generalnie koncentrują się na ludziach przypisując dużą wagę umiejętnościom pozyskiwania i zarządzania talentami, optymalnemu wykorzystaniu specjalistów (produktywne tarcie) oraz umiejętnościom organizacyjnym w budowie firmy. Podkreślają również niebagatelną rolę nowoczesnej techniki, która pomaga przełamywać bariery w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zdaniem autorów można tam pozyskać dla amerykańskich przedsiębiorstw już nie tylko tanią i słabo wykwalifikowaną siłę roboczą, ale również specjalistów o kwalifikacjach wyższych niż amerykańscy pracownicy za kilkakrotnie niższą cenę i często na niższe stanowiska.

Trade Marketer Lucyna Koba, 5/2008


Na przełomie XX i XXI wieku nasiliła się konkurencja we wszystkich wymiarach działalności organizacji. Stało się tak za sprawą rozwoju technologii informacyjnych oraz zmian w polityce spraw publicznych. W gospodarce, która charakteryzuje się wzrostem konkurencyjności, źródłem przewagi strategicznej organizacji jest przyspieszona budowa potencjału. Potencjał to umiejętność wykorzystania zasobów (materialnych i niematerialnych, własnych i obcych) w celu dostarczenia wartości dla klientów. Budowę potencjału wspomagają trzy mechanizmy: dynamiczna specjalizacja, łączenie i koordynacja oraz produktywne tarcie.

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że z biegiem lat podstawową wartość zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla krajów stanowić będzie w coraz większym stopniu wartość intelektualna. Autorzy generalnie koncentrują się na ludziach przypisując dużą wagę umiejętnościom pozyskiwania i zarządzania talentami, optymalnemu wykorzystaniu specjalistów (produktywne tarcie) oraz umiejętnościom organizacyjnym w budowie firmy.

Polecam tę książkę osobom, które interesują się przewidywaniem przyszłego obrazu globalnej gospodarki, przyszłych źródeł sukcesu i potencjalnych możliwości rozwoju przedsiębiorstw.

Brief Lucyna Koba; 05/2007