Książki » Zasoby ludzkie (HR)

Książki z kategorii Zasoby ludzkie (HR) poruszają taką tematykę, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zatrudnianie i zwalnianie podwładnych, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Dowiesz się jaka jest właściwa kultura organizacji i jak wygląda dobra komunikacja w firmie. Publikacje opisują badanie i ocenę potrzeb szkoleniowych i planowanie ścieżki kariery. Książki podpowiedzą ponadto co to jest Coaching, jak zbudować zespół szkoleniowy oraz jaki wybrać system motywacyjny dla swoich podwładnych. Wiedzę tu zawartą wykorzysta każdy menedżer zarządzający zespołem.
 1. Najważniejsze sprawy kadrowe w transporcie w 2016 roku
  • Pdf
 2. Niezdolność do pracy po wypłacie wynagrodzenia z góry - jak rozliczyć nadpłatę pensji
  • Pdf
 3. Dokumentacja transportowa - co jest niezbędne i jakie wynikają z tego obowiązki
  • Pdf
 4. Wykresówki - jak je wypełniać, żeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów
  • Pdf
 5. Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
  • ePub
  • Mobi
 6. Niezbędnik kadrowej: wolne na dziecko na godziny dla pracownicy karmiącej piersią - sprawdź, jak udzielać
  • Pdf
 7. Służbowy komputer i telefon - o czym powinien wiedzieć pracodawca?
  • Pdf
 8. Co wynika dla pracodawcy z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie umów terminowych?
  • Pdf
 9. Urlop proporcjonalny - sprawdź przykłady obliczeń i zastosuj gotowe tabele
  • Pdf
 10. Pracodawca musi wyłonić reprezentantów załogi. Jak ma to zrobić?
  • Pdf
 11. Niezbędnik kadrowej: czas pracy w przypadku zatrudnienia w kilku spółkach grupy kapitałowej - na co uważać?
  • Pdf
 12. Umowa o praktykę absolwencką - dlaczego dla kadr jest korzystniejsza od innych umów?
  • Pdf
 13. Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
  • Pdf
 14. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
 15. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 16. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Pdf
 17. Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne
  • Pdf
 19. Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka
  • Pdf
 20. Składki ubezpieczeniowe za oddelegowanych pracowników
  • Pdf
 21. Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów
  • Pdf
 22. 3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową
  • Pdf
 23. Przygotuj się dobrze do kontroli PIP w firmie transportowej, żeby inspektorzy niczym Cię nie zaskoczyli
  • Pdf
 24. Dowiedz się, co oznacza wejście w życie pozostałych przepisów rozporządzenia nr 165/2014
  • Pdf
 25. Druki ZUS 2016. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 26. Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Natalia Konopińska
  • Pdf
  • ePub
 27. Blaski i cienie władzy
  • Pdf
 28. Kierowca w firmie - zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 29. Racjonalnie zaplanuj świadczenia socjalne z ZFŚS
  • Pdf
 30. Czas pracy kierowców - ewidencja, rozliczenia, kontrole
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 31. Zeszyty Księgowego. Nr 3. Świadczenia dla pracowników
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 32. Odbieranie odpoczynków przez kierowców - dobre praktyki i wymagane regulacje
  • Pdf
 33. PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania
  • Pdf
 34. Jak poukładać organizację, czyli kilka słów o zarządzaniu kompetencjami
  • Pdf
 35. Zawarcie umowy na okres próbny od 22 lutego 2016 r
  • Pdf
 36. Rozliczanie zleceniobiorców w 2016 roku - 13 praktycznych przykładów
  • Pdf
 37. Komunikowanie zmiany
  • Pdf
 38. Aaby złowić złotą rybkę - rekrutacja Millenialsów
  • Pdf
 39. Jakie przewinienia kwalifikują się na karę, a które mogą być przyczyną zwolnienia
  • Pdf
 40. Jak zbudować efektywne ścieżki kariery
  • Pdf
 41. Indywidualne plany rozwoju - sposób na przyciągnięcie wartościowych pracowników
  • Pdf
 42. On-the-job coaching, czyli jak wykorzystać pracę do nauki
  • Pdf
 43. Motywacja pokoleń - co napędza do pracy osoby z generacji baby boomers, X i Y?
  • Pdf
 44. Kierownik też może mieć nadgodziny
  • Pdf
 45. Employer branding - buduj markę, a nie jedynie rozpoznawalność
  • Pdf
 46. Vademecum dokumentacji kadrowej 2016 - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 47. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne
  • Pdf
 48. Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem
  • Pdf
 49. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników - wybrane przykłady
  • Pdf
 50. Sędzia wyjaśnia: Co musi wiedzieć pracodawca, gdy chce przyjąć absolwenta na praktykę
  • Pdf
 51. Elektroniczne akta osobowe - co jest dozwolone
  • Pdf
 52. Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy
 53. Dobry szef, zły szef
 54. Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty
 55. Najbardziej niejasne przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - jak postępować, by uniknąć kar
  • Pdf
 56. Nowe zasady wystawiania i przekazywania zwolnień lekarskich
  • Pdf
 57. Niezdolność do pracy - zasady wypłaty świadczeń, nowe przepisy
  • Pdf
 58. Podstawa wynagrodzenia chorobowego na przełomie roku dla pracownika, który ukończył 50 lat
  • Pdf
 59. Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 60. Dekalog +1 Po-prawnego kierowania
  • Pdf
 61. Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników
  • Pdf
 62. Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian
  • Pdf
 63. Informator kadrowego 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 64. Eksperci radzą ABI - sprawdzenie planowe krok po kroku
  • Pdf
 65. MANAGER DOJRZAŁY. Jak odpowiadać za biznes i ludzi
  • Audiobook
 66. Świadczenia pozapłacowe
  • Pdf
 67. Zasiłki i zwolnienia lekarskie na nowych zasadach
  • Pdf
 68. Nowe zasady zatrudniania pracowników komentarz do znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy
  • Pdf
 69. Umowa o pracę - co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać
  • Pdf
 70. Mini guides: Managing people
  • ePub
  • Mobi
 71. W jaki sposób składniki ponadmiesięczne wliczać do różnych wynagrodzeń
  • Pdf
 72. Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych
  • Pdf
 73. Nie chcesz pracować? Zarządzaj!
  • Audiobook
 74. Zatrudnianie pracowników kluczem do rozwoju Twojej firmy
  • Audiobook
 75. Zatrudnianie - wybierz najlepszą formę
  • Audiobook
 76. Pokolenia na rynku pracy
  • Pdf
 77. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy
  • ePub
  • Mobi
 78. Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej
  • Pdf
 79. Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej
  • Pdf
 80. Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL
  • Pdf
 81. Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?
  • Pdf
 82. CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku. Kompletne vademecum dla osób poszukujących pracy
  • ePub
  • Mobi
 83. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju
  • Pdf
 84. Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
  • Pdf
 85. Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania
  • Pdf
 86. Trendy na rynku pracy
  • Pdf
 87. 16 typów osobowości w pigułce
 88. Twój typ osobowości: Innowator (ENTP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 89. Twój typ osobowości: Adwokat (ESFJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 90. Twój typ osobowości: Administrator (ESTJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 91. Twój typ osobowości: Animator (ESTP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 92. Twój typ osobowości: Artysta (ISFP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 93. Twój typ osobowości: Prezenter (ESFP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 94. Twój typ osobowości: Logik (INTP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 95. Twój typ osobowości: Doradca (ENFJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 96. Twój typ osobowości: Praktyk (ISTP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 97. Twój typ osobowości: Inspektor (ISTJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 98. Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 99. Kim jesteś? Test osobowości ID16
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 100. Twój typ osobowości: Entuzjasta (ENFP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 101. Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy
  • Pdf
 102. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 103. Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe
  • Pdf
 104. OFE: katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 105. Jak radzić sobie z ludźmi, których nie da się znieść. i jak sprawić, aby zachowywali się dobrze mimo swoich wad
 106. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
  • Pdf
 107. Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy
  • Pdf
 108. Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników
  • Pdf
 109. Wszystko o urlopach pracowniczych
  • Pdf
 110. Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy
 111. Zarządzanie zmianą Od strategii do działania
 112. Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
 113. Sztuka skutecznego przywództwa
 114. Struktury wynagradzania pracowników
  • Książka drukowana
 115. Koniec z pracą?
  • Książka drukowana
 116. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Pdf
 117. Motywacyjne aspekty polityki personalnej
  • Pdf
 118. Procedury naboru pracowników w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 119. Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników
  • Pdf
 120. Style kierowania w małej firmie
  • Pdf
płatności onepress.pl