Książki » Zasoby ludzkie (HR)

Książki z kategorii Zasoby ludzkie (HR) poruszają taką tematykę, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zatrudnianie i zwalnianie podwładnych, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Dowiesz się jaka jest właściwa kultura organizacji i jak wygląda dobra komunikacja w firmie. Publikacje opisują badanie i ocenę potrzeb szkoleniowych i planowanie ścieżki kariery. Książki podpowiedzą ponadto co to jest Coaching, jak zbudować zespół szkoleniowy oraz jaki wybrać system motywacyjny dla swoich podwładnych. Wiedzę tu zawartą wykorzysta każdy menedżer zarządzający zespołem.
 1. Rozliczenia z pracownikami - kiedy miesiąc nie odpowiada liczbie dni kalendarzowych
  • Pdf
 2. 4 przykłady liczbowe, jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego
  • Pdf
 3. Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (zgodnie ze stanowiskiem SN z 2 lutego 2016 r.)
  • Pdf
 4. Najważniejsze sprawy kadrowe w transporcie w 2016 roku
  • Pdf
 5. Niezdolność do pracy po wypłacie wynagrodzenia z góry - jak rozliczyć nadpłatę pensji
  • Pdf
 6. Wykresówki - jak je wypełniać, żeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów
  • Pdf
 7. Dokumentacja transportowa - co jest niezbędne i jakie wynikają z tego obowiązki
  • Pdf
 8. Co wynika dla pracodawcy z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie umów terminowych?
  • Pdf
 9. Niezbędnik kadrowej: wolne na dziecko na godziny dla pracownicy karmiącej piersią - sprawdź, jak udzielać
  • Pdf
 10. Urlop proporcjonalny - sprawdź przykłady obliczeń i zastosuj gotowe tabele
  • Pdf
 11. Służbowy komputer i telefon - o czym powinien wiedzieć pracodawca?
  • Pdf
 12. Umowa o praktykę absolwencką - dlaczego dla kadr jest korzystniejsza od innych umów?
  • Pdf
 13. Niezbędnik kadrowej: czas pracy w przypadku zatrudnienia w kilku spółkach grupy kapitałowej - na co uważać?
  • Pdf
 14. Pracodawca musi wyłonić reprezentantów załogi. Jak ma to zrobić?
  • Pdf
 15. Siła lidera
  • ePub
  • Mobi
 16. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
 17. Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
  • Pdf
 18. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
 19. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Pdf
 20. Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne
  • Pdf
 22. 3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową
  • Pdf
 23. Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów
  • Pdf
 24. Składki ubezpieczeniowe za oddelegowanych pracowników
  • Pdf
 25. Przygotuj się dobrze do kontroli PIP w firmie transportowej, żeby inspektorzy niczym Cię nie zaskoczyli
  • Pdf
 26. Dowiedz się, co oznacza wejście w życie pozostałych przepisów rozporządzenia nr 165/2014
  • Pdf
 27. Druki ZUS 2016. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 28. Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Natalia Konopińska
  • Pdf
  • ePub
 29. Blaski i cienie władzy
  • Pdf
 30. Kierowca w firmie - zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 31. Racjonalnie zaplanuj świadczenia socjalne z ZFŚS
  • Pdf
 32. Czas pracy kierowców - ewidencja, rozliczenia, kontrole
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 33. Zeszyty Księgowego. Nr 3. Świadczenia dla pracowników
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 34. PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania
  • Pdf
 35. Odbieranie odpoczynków przez kierowców - dobre praktyki i wymagane regulacje
  • Pdf
 36. Jak poukładać organizację, czyli kilka słów o zarządzaniu kompetencjami
  • Pdf
 37. Zawarcie umowy na okres próbny od 22 lutego 2016 r
  • Pdf
 38. Rozliczanie zleceniobiorców w 2016 roku - 13 praktycznych przykładów
  • Pdf
 39. Aaby złowić złotą rybkę - rekrutacja Millenialsów
  • Pdf
 40. Indywidualne plany rozwoju - sposób na przyciągnięcie wartościowych pracowników
  • Pdf
 41. Jakie przewinienia kwalifikują się na karę, a które mogą być przyczyną zwolnienia
  • Pdf
 42. HR Business Partner - działaj wtedy, gdy ma to znaczenie
  • Pdf
 43. On-the-job coaching, czyli jak wykorzystać pracę do nauki
  • Pdf
 44. Motywacja pokoleń - co napędza do pracy osoby z generacji baby boomers, X i Y?
  • Pdf
 45. Kierownik też może mieć nadgodziny
  • Pdf
 46. Vademecum dokumentacji kadrowej 2016 - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 47. Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem
  • Pdf
 48. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne
  • Pdf
 49. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników - wybrane przykłady
  • Pdf
 50. Sędzia wyjaśnia: Co musi wiedzieć pracodawca, gdy chce przyjąć absolwenta na praktykę
  • Pdf
 51. Elektroniczne akta osobowe - co jest dozwolone
  • Pdf
 52. Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy
 53. Dobry szef, zły szef
 54. Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty
 55. Droga Toyoty do Lean Leadership. Osiągniecie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców
 56. Najbardziej niejasne przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - jak postępować, by uniknąć kar
  • Pdf
 57. Podstawa wynagrodzenia chorobowego na przełomie roku dla pracownika, który ukończył 50 lat
  • Pdf
 58. Nowe zasady wystawiania i przekazywania zwolnień lekarskich
  • Pdf
 59. Niezdolność do pracy - zasady wypłaty świadczeń, nowe przepisy
  • Pdf
 60. Rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2016 roku
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 61. Dekalog +1 Po-prawnego kierowania
  • Pdf
 62. Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników
  • Pdf
 63. Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian
  • Pdf
 64. Informator kadrowego 2016
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 65. MANAGER DOJRZAŁY. Jak odpowiadać za biznes i ludzi
  • Audiobook
 66. Świadczenia pozapłacowe
  • Pdf
 67. Zasiłki i zwolnienia lekarskie na nowych zasadach
  • Pdf
 68. Nowe zasady zatrudniania pracowników komentarz do znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy
  • Pdf
 69. Umowa o pracę - co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać
  • Pdf
 70. Mini guides: Managing people
  • ePub
  • Mobi
 71. Mini guides: Interview skills
  • ePub
  • Mobi
 72. W jaki sposób składniki ponadmiesięczne wliczać do różnych wynagrodzeń
  • Pdf
 73. Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych
  • Pdf
 74. Nie chcesz pracować? Zarządzaj!
  • Audiobook
 75. Talenty w firmie czyli jak rekrutować i motywować najlepszych
  • ePub
  • Mobi
 76. Zatrudnianie pracowników kluczem do rozwoju Twojej firmy
  • Audiobook
 77. Zatrudnianie - wybierz najlepszą formę
  • Audiobook
 78. Pokolenia na rynku pracy
  • Pdf
 79. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy
  • ePub
  • Mobi
 80. Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju
  • Pdf
 81. Coaching kadry kierowniczej
  • ePub
  • Mobi
 82. Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej
  • Pdf
 83. Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej
  • Pdf
 84. Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL
  • Pdf
 85. Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?
  • Pdf
 86. CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku. Kompletne vademecum dla osób poszukujących pracy
  • ePub
  • Mobi
 87. Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
  • Pdf
 88. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju
  • Pdf
 89. Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania
  • Pdf
 90. Trendy na rynku pracy
  • Pdf
 91. 16 typów osobowości w pigułce
 92. Twój typ osobowości: Inspektor (ISTJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 93. Twój typ osobowości: Prezenter (ESFP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 94. Twój typ osobowości: Praktyk (ISTP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 95. Twój typ osobowości: Mentor (INFJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 96. Twój typ osobowości: Innowator (ENTP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 97. Twój typ osobowości: Artysta (ISFP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 98. Twój typ osobowości: Animator (ESTP)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 99. Twój typ osobowości: Doradca (ENFJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 100. Twój typ osobowości: Administrator (ESTJ)
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 101. Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy
  • Pdf
 102. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 103. Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe
  • Pdf
 104. Mów i bogać się czyli jak stać się bogatym bez kapitału
  • ePub
  • Mobi
 105. OFE: katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 106. Zachowania człowieka w organizacji
 107. Jak radzić sobie z ludźmi, których nie da się znieść. i jak sprawić, aby zachowywali się dobrze mimo swoich wad
 108. Elastyczność zatrudnienia w organizacji
 109. Wszystko o urlopach pracowniczych
  • Pdf
 110. Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników
  • Pdf
 111. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
  • Pdf
 112. Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy
  • Pdf
 113. Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw
 114. Zarządzanie zmianą Od strategii do działania
 115. Coaching biznesowy
 116. Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
 117. Sztuka skutecznego przywództwa
 118. Koniec z pracą?
  • Książka drukowana
 119. Procedury naboru pracowników w przedsiębiorstwie
  • Pdf
 120. Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników
  • Pdf
płatności onepress.pl