ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Pieniądz w ekonomii i socjologii

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Artur Borcuch
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
158
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (40,80 zł najniższa cena z 30 dni)

48,00 zł (-15%)
40,80 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(40,80 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka Artura Borcucha nawiązuje do wielkich postaci i ważnych wątków ekonomii i socjologii. Z jednej bowiem strony, poja­wia się w niej Adam Smith, współtwórca nowoczesnej ekonomii, z drugiej - Max Weber, klasyk światowej socjologii. Autor anali­zuje związki między tymi dwiema naukami, eksponując przede wszystkim podobne zakresy i pola badawcze. Podstawowym jednak przedmiotem dociekań jest pieniądz i społeczne zasady jego funkcjonowania. Publikacja może być dobrym przewodni­kiem dla studentów obu dyscyplin oraz osób zainteresowanych rolą pieniądza we współczesnym świecie. A. Borcuch przekra­cza granice tych nauk, a taka transgresyjna postawa sprawia, że opis obiegu pieniądza i społecznych namiętnooeci jakie mu to­warzyszą jest wielowymiarowy.

Każde pokolenie na nowo i na swój sposób odkrywa pieniądz i jego ekspansję w nasze życie. Książka Artura Borcucha opisuje ewolucję pieniądza od kruszcowego do papierowego, od kredytowego do elektronicznego, od przymusowego środka wymiany do dobrowolnie przyjmowanego instrumentu rozliczania społecznooeci internetowych. Jest to historia zacierania sie granic mię­dzy ekonomicznym znaczeniem pieniądza a społeczną kalkulacją wyborów publicznych i ścioele prywatnych. W czasach złożo­nooeci jedynie wielowymiarowe spojrzenie na współzależność między racjonalną i emocjonalną stroną pieniądza może nas zbli­żyć do prawdy. Polecam tę książkę jako encyklopedyczny przewodnik po sprawach trudnych i istotnych dla naszej codzienno­oeci. Każdy uniwersytet humanistyczny, ekonomiczny i przyrodniczy powinien zachęcić swych studentów do studiowania socjo­logii i ekonomii pieniądza w jednym podręczniku akademickim.

Wybrane bestsellery

Artur Borcuch

Artur Borcuch - pozostałe książki

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności