ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej. Wydanie II

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
491
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (83,30 zł najniższa cena z 30 dni)

98,00 zł (-15%)
83,30 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(83,30 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób materialnie odpowiedzialnych za użytkowane i przechowywane składniki majątkowe. Informacje te pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem składnikami majątkowymi, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników jednostki oraz zgodne z prawem udokumentowanie poszczególnych czynności. Autor szczegółowo omawia m.in.:

o majątek jednostki budżetowej ze szczególnym określeniem struktury majątku trwałego i obrotowego,
o gospodarkę składnikami majątku trwałego począwszy od pierwszego wyposażenia, planowania i organizacji zaopatrzenia, realizacji dostaw, ewidencji, eksploatacji oraz likwidacji,
o gospodarkę składnikami majątku obrotowego z uwzględnieniem działań związanych z pierwszym wyposażeniem, planowaniem i organizacją zaopatrzenia materiałowego, realizacją dostaw, ewidencją oraz gospodarką zbędnymi i nadmiernymi składnikami majątku,
o szkody w mieniu jednostki opisując zasady ogólne, kwestie związane z powstaniem szkód oraz procedurę likwidacji szkód,
o sprawozdawczość majątkową, w tym bilans, sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 oraz rozliczenie inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa,
o występujące nieprawidłowości w gospodarce majątkiem zarówno na gruncie państwowych, jak i samorządowych jednostek budżetowych,
o podstawowe zasady kontroli gospodarki majątkiem.

Książka zawiera komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej - autor opracował 70 wzorów protokołów, instrukcji, oświadczeń, zarządzeń, umów, wniosków, wezwań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki majątkiem jednostki budżetowej.

Wybrane bestsellery

Krzysztof Korociński

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności