ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Model sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie. Przypadek sektora biopaliw

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Lidia Sobczak
Model sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie. Przypadek sektora biopaliw Lidia Sobczak - okładka książki

Model sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie. Przypadek sektora biopaliw Lidia Sobczak - okładka książki

Model sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie. Przypadek sektora biopaliw Lidia Sobczak - okładka audiobooka MP3

Model sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie. Przypadek sektora biopaliw Lidia Sobczak - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
116
     PDF

Ebook

25,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Praca składa się z czterech rozdziałów. Przeprowadzona w dwóch pierwszych rozdziałach analiza piśmiennictwa stanowiła podstawę opracowania teoretycznego modelu sukcesu w rozdziale trzecim i weryfikacji założeń modelowych w rozdziale czwartym.
W rozdziale pierwszym omówiono istotę i rodzaje innowacji, przedstawiono wybrane modele procesu innowacji, scharakteryzowano także niektóre modele przedsiębiorczości oraz model przedsiębiorczości korporacyjnej i innowacji. Wskazano tym samym możliwości i potrzebę analizy procesu innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości.
W rozdziale drugim zaprezentowano wybrane badania nad przyczynami sukcesu przedsiębiorstwa i scharakteryzowano niektóre prace nad sukcesem innowacji i okolicznościami, które go poprzedzają. Wykazano tym samym zasadność dalszych poszukiwań w obszarze czynników sukcesu innowacji.
W rozdziale trzecim opisano koncepcję możliwości przedsiębiorczych, koncepcję aktywności przedsiębiorczej i koncepcję adaptacyjnego podejścia do zarządzania projektami. W tym samym rozdziale scharakteryzowano gotowość do zmian, kompetencje do ich wprowadzania oraz rolę menedżerów średniego szczebla w procesie innowacji. Tu także zdefiniowano zmienne modelu oraz teoretyczne zależności między nimi.
W rozdziale czwartym przedstawiono założenia badania empirycznego i jego metodykę, zaprezentowano wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej i modelowania równań strukturalnych oraz model sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie.

Wybrane bestsellery

Lidia Sobczak

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności