ODBIERZ TW粑 BONUS :: »

Geopolityczne przemiany bia這ruskiej przestrzeni cywilizacyjnej

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
B康 pierwszym, kt鏎y oceni t ksi捫k
Stron:
333
Dost瘼ny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (73,95 z najni窺za cena z 30 dni)

87,00 z (-16%)
73,41 z

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-klikni璚iem

(73,95 z najni窺za cena z 30 dni)

Przenie na p馧k

Do przechowalni

Bia這ru znajduje si w przestrzeni konfliktowego nak豉dania si przeciwstawnych interes闚 dominuj帷ych podmiot闚 geopolitycznych, a dominuj帷a pozycja Rosji w regionie ogranicza mo磧iwo軼i otwartej wsp馧pracy z Uni Europejsk. Bia這ruskie dziedzictwo kulturowe w przewa瘸j帷ym okresie czasowym wi捫e j z dziedzictwem cywilizacji zachodniej, adaptowanej g堯wnie w ramach kolejnych unii, a w ko鎍u i wsp鏊nej pa雟twowo軼i z pa雟twem polskim.

Autor 陰czy w swoich badaniach problemy cywilizacji i geopolityki. Skupia si przy tym na problemach Europy Wschodniej. Celem publikacji jest przedstawienie przynale積o軼i cywilizacyjnej Bia這rusi w uj璚iu dziejowym. Wskazuje si na znaczenie wielowiekowego procesu okcydentalizacji kultury bia這ruskiej, a tak瞠 na cywilizacyjne konsekwencje rosyjskiej dominacji nad przestrzeni bia這rusk, jaka nast徙i豉 w wyniku rozbior闚 Rzeczypospolitej Obojga Narod闚, sowietyzacji tego kraju i jaka towarzyszy kszta速owaniu niepodleg貫go pa雟twa. Praca zorientowana jest na rozpoznanie i identyfikacj uwarunkowa geopolitycznych determinuj帷ych kszta速owanie dziedzictwa bia這ruskiej przestrzeni cywilizacyjnej oraz dokonanie analizy dotychczasowej ewolucji przestrzennej badanego podmiotu pod k徠em potencja逝 reorientacji geopolitycznej. Autor spogl康a tak瞠 w przysz這嗆, rozwa瘸j帷 stoj帷e przed Bia這rusi wybory cywilizacyjne. Dokonuje analizy geopolityki bia這ruskiej przestrzeni pod k徠em potencjalnych zmian mog帷ych mie wp造w na zmian obecnej struktury systemu mi璠zynarodowego w tym regionie 鈍iata. Problemem badawczym jest okre郵enie roli, jak odgrywa dziedzictwo cywilizacyjne ziem bia這ruskich w procesie interpretacji i predykcji ich geopolitycznej ewolucji przestrzennej. Traktowana w przyj皻ym procesie badawczym przestrze cywilizacyjna wpisuje si w tr鎩wymiarowy obszar wyznaczany przez czas jako proces dziejowy, zasi璕 terytorialny jako miernik obszarowy oraz warto軼i i do鈍iadczenia kulturowe jako czynnik cywilizacyjny. Skumulowany rejestr do鈍iadcze cywilizacyjnych ze wzgl璠闚 heurystycznych, eksplanacyjnych i predyktywnych poddany jest krytycznej analizie geopolitycznej.

W pracy podnosi si szereg istotnych zagadnie kszta速uj帷ych to窺amo嗆 oraz geopolityczn orientacj bia這ruskiej przestrzeni cywilizacyjnej, w tym m.in.:
o oddzia造wanie europejskich wzorc闚 cywilizacyjnych na kszta速owanie cywilizacyjnej to窺amo軼i przestrzeni bia這ruskiej w dobie Wielkiego Ksi瘰twa Litewskiego,
o wp造w polityki rusyfikacji okresu zabor闚 na dezintegracj to窺amo軼i cywilizacyjnej dawnej Rzeczypospolitej,
o efekt cywilizacyjny w陰czenia ziem bia這ruskich do geopolitycznej przestrzeni ZSSR z towarzysz帷 temu sowietyzacj na p豉szczy幡ie instytucjonalnej, ekonomicznej oraz spo貫cznej,
o znaczenie postsowieckiego dziedzictwa w aspekcie funkcjonowania wsp馧czesnego pa雟twa bia這ruskiego,
o rol Bia這rusi w geopolitycznej strefie interes闚 Federacji Rosyjskiej.

Po鈔鏚 towarzysz帷ych badaniu wielu pyta znajdujemy nast瘼uj帷e:
o Jakie s perspektywy ewolucji systemu politycznego na Bia這rusi w kierunku transformacji ustrojowej umo磧iwiaj帷ej zacie郾ianie wi瞛闚 wsp馧pracy z Uni Europejsk?
o Czy na Bia這rusi nast徙i豉 trwa豉 zmiana cywilizacyjnej orientacji spo貫cznej pod wp造wem d逝goletniej dominacji rosyjskiej okresu carskiego i sowieckiego?

Unia Europejska, cechuj帷 si wysokim potencja貫m oddzia造wania na bazie swej soft power, wp造wa na dynamik systemowych zmian zachodz帷ych w jej otoczeniu. Czy bia這ruska przestrze cywilizacyjna jest wolna od takich interakcji?

Wybrane bestsellery

Artur Roland Koz這wski

CeDeWu - inne ksi捫ki

Zamknij

Wybierz metod p豉tno軼i