ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Michał Pilc
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
282
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (52,70 zł najniższa cena z 30 dni)

62,00 zł (-15%)
52,70 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(52,70 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

"Lapidarnym wyrazem mojej oceny niech będzie stwierdzenie, że przedłożoną dysertację uważam za najlepszą pracę, z jaką w ogóle miałem do czynienia w swojej dotychczasowej karierze recenzenckiej, ponieważ wnioski wynikające z zawartych w niej badań i analiz w istotny sposób wzbogacają naszą wiedzę o bezrobociu i funkcjonowaniu rynku pracy w Polsce."
Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Januszka


Głównym celem pracy była próba zidentyfikowania możliwie szerokiego zestawu podażowych, popytowych i instytucjonalnych determinant bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012, a następnie dokonanie oceny istotności ich wpływu, określenie ich zmienności w czasie oraz poddanie bliższej analizie siły i kierunku ich oddziaływania.

Do realizacji wskazanego celu wykorzystano zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, w tym w szczególności: testy przyczynowości w sensie Grangera, modele strukturalnej wektorowej autoregresji (SVAR) oraz modele strukturalnej wektorowej korekty błędem (SVECM). Korzystano z szerokiego zestawu danych statystycznych, który oprócz danych GUS-u (w szczególności wyników BAEL) składał się także z danych pozyskanych w ramach Diagnozy Społecznej i Polskich Generalnych Sondaży Społecznych.


"Dokonując generalnej oceny pracy Michała Pilca chciałbym podkreślić jej wysoki poziom naukowy, wynikający z przeprowadzenia samodzielnych analiz tendencji zmian poziomu i struktury bezrobocia oraz analiz podażowych i popytowych czynników determinujących bezrobocie w oparciu o wykorzystanie szczegółowych i dobrze dobranych danych statystycznych oraz bogatej literatury przedmiotu, a także dobrze dobrane metody analiz statystycznych i ekonometrycznych."
Z recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Wybrane bestsellery

Michał Pilc

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności