ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
227
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (55,25 zł najniższa cena z 30 dni)

65,00 zł (-15%)
55,25 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(55,25 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu; teoria i praktyka" przedstawia specyfikę relacji spółek z udziałem kapitału zagra­nicznego z otoczeniem regionalnym, a także potencjalne pozytywne i negatywne konsekwencje pojawienia się inwestorów zagranicznych w gospodar­ce regionu.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Łączy elementy ekonomiki regionalnej z dorobkiem teoretycznym dotyczącym bezpośrednich inwestycji za­granicznych (BIZ). Składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostały zagadnienia związane z regionem i specyfiką rozwoju gospodarcze­go na poziomie mezo. Omówiono również podstawowe koncepcje rozwoju regionalnego i jego mierniki, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które znaj­dują zastosowanie w analizie wpływu BIZ na otoczenie regionalne. Ponadto, przeanalizowano rodzaje, motywy i przyczyny podejmowania bezpośred­nich inwestycji zagranicznych, jak również najważniejsze teorie BIZ. Duży nacisk został położony także na przedstawienie specyfiki działania spółek z udziałem kapitału zagranicznego (spółek BIZ) w otoczeniu regionalnym, ich relacji z podmiotami lokalnymi oraz potencjalnych efektów wywoływanych w regionach goszczących. Druga część książki zawiera kompleksową ocenę wpływu spółek BIZ na gospodarkę wybranego regionu. Dokonano jej na przykładzie województwa łódzkiego (case study) w latach 1999-2007. Źródłem danych były przede wszystkim niepublikowane dane statystyczne GUS oraz informacje uzyskane z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które zostały szczegółowo przeanalizowane, także na tle wyników gospodarki re­gionu.

Książka stanowi syntetyczną prezentację potencjalnych efektów napływu BIZ do regionów w różnych warunkach ekonomicznych oraz zawiera wska­zówki, które pomogą maksymalizować korzyści działania inwestorów zagranicznych w środowisku regionalnym i lokalnym.

Wybrane bestsellery

Agnieszka Kłysik-Uryszek

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności