ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Współczesne problemy organizacji i zarządzania

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
184
     PDF
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Autorzy monografii pod redakcją dr hab. Marcina Żemigały dotykają problematyki niespotykanej dotąd dynamiki zmian we współczesnej globalnej gospodarce i jej złożoności, starając się podkreślić rolę menedżerów w zakresie permanentnego dostosowywania działalności przedsiębiorstwa do zmieniających się uwarunkowań decydujących o jego przetrwaniu, rozwoju i dalszej konkurencyjności. W pracy opisywane są organizacje i struktury heliosowe, koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) , ocena cyklu życia (LCA) oraz projektowanie skuteczności menedżerskiej. Prezentowana monografia jest niezwykle wartościowa ze względu na walory teoretyczne i praktyczne, może zostać wykorzystana przez kadrę zarządzającą w codziennej pracy, stanowiąc dawkę wiedzy i informacji, które w połączeniu z doświadczeniem i intuicją pozwolą stawiać czoła współczesnym problemom organizacji i zarządzania. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Contemporary problems of organization and management. Selected aspects The authors of this monograph touch upon the unprecedented dynamics of change in today's global economy and its complexity in an attempt to highlight the role of managers in permanently adapting a company's activities to the changing conditions that determine its survival, development and further competitiveness. The work describes organizations and helix structures, the concept of corporate social responsibility (CSR), life cycle assessment (LCA) and managerial effectiveness design. The presented monograph has extraordinary theoretical and practical value and can be used by managers in their daily work, constituting a dose of knowledge and information which, combined with experience and intuition, will allow them to face contemporary problems of organisation and management. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Dr hab. Marcin Żemigała (ORCID 0000-0001-7932-4275) - absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (2002). Doktorat (2006) i habilitacja (2014) z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania oraz Dyrektor Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zarządzania Środowiskowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Były ekspert Narodowego Centrum Nauki, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Realizował badania i wykonywał ekspertyzy na zlecenie m.in. Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonał ponad 80 ekspertyz dla sektora biznesu. Prowadził badania naukowe w Korei Południowej (Chonnam National University, Kyungpook National University), Wielkiej Brytanii (University of Northumbria at Newcastle) i Słowenii (University of Ljubljana). Zawodowo zajmuje się głównie społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarządzaniem środowiskowym i problematyką zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu.

Wybrane bestsellery

Marcin Żemigała

Marcin Żemigała - pozostałe książki

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności