ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Legal Status of Bank Gospodarstwa Krajowego as a Public Development Finance Institution

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
216
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Bank Gospodarstwa Krajowego jest istotną instytucją w krajowym systemie finansowym. Zakres powierzonych mu zadań spowodował, że niektóre kwestie związane z jego funkcjonowaniem postanowiono uregulować w drodze odrębnej ustawy, wprowadzając rozwiązania o charakterze lex specialis dotyczące banków działających na zasadach komercyjnych. Monografia, jako jedna z pierwszych na rynku, prezentuje krajowe rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ich analizę oraz ocenę zasadności ich funkcjonowania w kontekście reguły lex specialis również w aspekcie rozwiązań zagranicznych. Autor dokonał również przeglądu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o Prawie Bankowym, a także rozwiązań prawnych funkcjonujących na poziomie Unii Europejskiej oraz prawa wewnętrznego wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do funkcjonowania BGK. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Bank Gospodarstwa Krajowego is an important institution in the domestic financial system. The scope of tasks entrusted to it led to a decision to regulate some issues related to its functioning by means of a separate act, introducing solutions of lex specialis nature concerning banks operating on commercial principles. The monograph, as one of the first on the market, presents domestic legal solutions contained in the Act of 14 March 2003 on Bank Gospodarstwa Krajowego, their analysis and an assessment of the legitimacy of their functioning in the context of the lex specialis rule, also in the aspect of foreign solutions. The author also reviews other universally applicable provisions of domestic law, in particular the Banking Law Act, as well as the legal solutions functioning at the level of the European Union and the internal law of selected European Union member states with regard to the functioning of BGK. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Wybrane bestsellery

Sebastian Skuza

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności