ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
233
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (39,95 zł najniższa cena z 30 dni)

47,00 zł (-15%)
39,95 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(39,95 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka stanowi kontynuację rozważań zawartych w pozycji "Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa". Za­wiera propozycję kompleksowej oceny wpływu światowego kryzysu finansowego na stan i kondycję finansową przedsiębiorstw.

W pierwszej części publikacji zawarto ramy koncepcyjne prowadzonych badań uwzględniając przyczyny, przebieg i skutki globalnego kryzysu finan­sowego widziane z perspektywy makroekonomicznej. Zaproponowano modelowe kierunki analizy transmisji skutków kryzysu finansowego na działalność przedsiębiorstw jako podmiotów sfery realnej, odnosząc się głównie do użyteczności modelu księgowego przedsiębiorstwa. Przed­stawiono również cel badań, ich zakres przedmioty, czasowy i podmiotowy oraz zarys metodologii.

Druga część książki prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawiono i poddano dyskusji zmiany sytuacji finansowej śląskich przed­siębiorstw w okresie oddziaływania kryzysu finansowego na tle kraju, jak również w kontekście branżowym. Zaprezentowano także wyniki autor­skiej ankiety badawczej, przeprowadzonej na próbie śląskich przedsiębiorstw sektora MSP, odnoszącej się do opinii badanych przedsiębiorstw, co do wpływu kryzysu na kierunki zmian kluczowych kategorii finansowych w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym.

Prezentowane wyniki badań, oparte na bogatym materiale empirycznym, niewątpliwie wzbogacają studia regionalne ukierunkowane na działal­ność przedsiębiorstw województwa śląskiego, dostarczając interesujących wniosków na temat kształtowania się ich sytuacji finansowej, a także ocen badanych przedsiębiorstw, co do kierunku i skali oddziaływania kryzysu na ich działalność. Ze względu na swoje walory metodologiczne i teoriopoznawcze książka może stać się cennym źródłem informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych współczesnymi problemami finansów przedsiębiorstw oraz tematyką kryzysów finan­sowych, naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego z perspektywy oceny jego skutków dla zmian sytuacji podmiotów gospodar­czych, jak również menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawiro­wań na rynkach finansowych.

Wybrane bestsellery

Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala

Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala - pozostałe książki

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności