ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
243
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (46,75 zł najniższa cena z 30 dni)

55,00 zł (-15%)
46,75 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(46,75 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W książce przenikają się dwie wzajemnie powiązane warstwy, poznawcza i aplikacyjna. Zgodnie z zapowiedzią w podtytule, jej przedmiotem są trzy składowe szeroko rozumianego mechanizmu rozwojowego - warunki - wymiary - wyzwania, "pomosty" między nimi i sprzężenia zwrotne.

Upowszechnieniu podejścia zintegrowanego oraz myślenia holistycznego powinna sprzyjać konfrontacja inspiracji teoretycznych z realnymi potrzebami i możliwościami stymulowania zintegrowanego rozwoju w Polsce w warunkach tendencji globalizacyjnych, funkcjonowania w strukturach zintegrowa­nej Europy i nieuchronnego przechodzenia do cywilizacji informacyjnej.

Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, reprezentujących środowisko akademickie, czyli pracowników, studentów, doktorantów, za­równo kierunków ekonomicznych, jak i innych specjalności m.in. socjologii, politologii, europeistyki, oraz praktyków, w tym polityków, pracowników admi­nistracji publicznej, publicystów i wszystkich osób zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedzi na ważne pytania związane z rozwiązywaniem współczesnych problemów w kontekście długofalowych wyzwań rozwojowych.

Dla praktyków powinna być najbardziej przydatną próbą spojrzenia na uwarunkowania i wymiary zintegrowanego rozwoju przez pryzmat wyzwań sto­jących przed Polską i jej regionami w przeddzień rozpoczęcia nowej perspektywy 2014-2020 oraz możliwości wykorzystania nowych instrumentów stymulowania takiego rozwoju.

Jeśli treść książki, w jakiejś mierze, przyczyni się do rozpoznania i przezwyciężenia dotychczasowych barier oraz dysfunkcji zarówno w sferze ba­dawczej, jak i aplikacyjnej oraz do zintensyfikowania debaty nad potrzebą zintegrowanego rozwoju, to oznaczać będzie, że cel publikacji został osiągnię­ty.

Wybrane bestsellery

Małgorzata Słodowa-Hełpa

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności