ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce - okres przedakcesyjny

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Wojciech Zysk
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
207
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (45,05 zł najniższa cena z 30 dni)

53,00 zł (-15%)
44,82 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(45,05 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - w kraju lokaty wiąże się z wieloma pozytyw­nymi i negatywnymi skutkami. Obserwuje się rozwój eksportu spółek z udziałem zagranicznym, zmniejszanie się dystansu cywilizacyjnego, implemento­wanie nowoczesnych metod zarządzania czy dyfuzję wiedzy technologicznej. Jednocześnie BIZ kreują zagrożenia na lokalnych rynkach pracy, eliminu­ją krajowe podmioty gospodarcze, firmy-córki (filie) wyprowadzają zyski za granicę do spółek-matek czy generowany jest nadmierny import.

Głównym celem monografii jest określenie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na strukturę handlu zagranicznego w Polsce przed przystą­pieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Zbadano i przedstawiono następujące zagadnienia:
- określenie istoty zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gruncie teorii stosunków międzynarodowych,
- określenie uwarunkowań inwestowania w Polsce (aspekty społeczno-polityczne, ekonomiczne, prawne),
- przedstawienie i analiza zmian napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1990-2001,
- analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny jako parametru struktury ekonomicznej Polski - z ciekawymi i ważny­mi wnioskami odnośnie proeksportowości i proimportowości BIZ,
- definicja ilościowych i jakościowych skutków BIZ w handlu zagranicznym oraz konkurencyjności gospodarki polskiej.

"Rozprawa stanowi studium podstawowych zagadnień związanych z problematyką współzależności między BIZ, rozwojem ekonomicznym i kulturo­wym oraz konkurencyjnością gospodarek i przedsiębiorstw. Prezentując modele, narzędzia i miary stosowane w badaniach BIZ Autor wykazuje orygi­nalność i samodzielność myślenia. W takim ujęciu rozprawa i zawarte w niej treści mają istotne znaczenie teoretyczne i walory narzędziowo-empirycz­ne, co przesądza zarazem o praktycznej użyteczności prezentowanych analiz".
Z recenzji Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, obecnie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Wybrane bestsellery

Wojciech Zysk

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności