ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kapitalizm współczesnych Niemiec

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Witold Małachowski
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
253
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (49,30 zł najniższa cena z 30 dni)

58,00 zł (-15%)
49,30 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(49,30 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Głównym przedmiotem badawczym monografii jest kapitalizm w Niemieckiej Republice Federalnej; jego podstawy teoretyczne i funkcjonowanie w prakty­ce, szczególnie po zjednoczeniu Niemiec.

Sukcesy ekonomiczne Niemiec zachęcały do analizy ich przyczyn. Szczególnie zwrócono uwagę na funkcjonujący system ekonomiczny, którym stał się model społecznej gospodarki rynkowej. Wiele państw podjęło próbę skorzystania w większym lub mniejszym stopniu z doświadczeń i rozwiązań nie­mieckich.

Gospodarka Niemiec, mimo osłabienia tempa wzrostu w ostatnich latach, jest nadal jedną z przodujących w świecie. Pod względem wytwarzanego pro­duktu krajowego Niemcy zajmują trzecie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Jeszcze większa jest rola Niemiec w międzynarodowym podziale pracy. Pod względem wielkości eksportu Niemcy w gospodarce światowej zajmowały przez kilkadziesiąt lat pierwsze miejsce, wyprzedzając Stany Zjednoczone. Dopiero w 2010 r. na pierwsze miejsce wysunęła się Chińska Republika Ludowa. Natomiast w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczo­nych, Niemcy uzyskiwały i uzyskują tradycyjnie wysokie nadwyżki w handlu zagranicznym. Towary niemieckie cieszą się dużym prestiżem i zaufaniem co do ich jakości.

Niemcy nadal odgrywają główną rolę w procesie integracji europejskiej. Niemiecki udział w budżecie Unii Europejskiej jest największy i do tego Niemcy są płatnikiem netto. Uważa się zatem, że są motorem integracji europejskiej, zarówno co do jej dalszego pogłębiania, jak i poszerzania.

Postulat badań nad funkcjonowaniem kapitalizmu współczesnych Niemiec wynika z wielu przyczyn. Nadal pozostaje aktualne zasadnicze pytanie: Jak w ramach społecznej gospodarki rynkowej trwale utrzymać syntezę swobody działalności gospodarczej z wyrównywaniem różnic społecznych? Jak opanować nieuniknioną przecież sprzeczność pomiędzy tymi obiema zasadami w konstytucyjnej strukturze gospodarki i w codziennej praktyce gospo­darczej? Autor niniejszej monografii podjął próbę ustosunkowania się również do tych kwestii.


Książka Witolda Małachowskiego jest wartościową monografią kompetentnego znawcy gospodarki Niemiec. (...) Powinna dotrzeć nie tylko do specjali­stów zajmujących się systemami gospodarczymi, ale do wszystkich polityków i ekonomistów oraz studentów studiów ekonomicznych zainteresowa­nych doświadczeniami najpotężniejszej, a zarazem jednej z najbardziej konkurencyjnych gospodarek współczesnego kapitalizmu.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Olesińskiego

Wybrane bestsellery

Witold Małachowski

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności