Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa

Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
209
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook 48,38 zł najniższa cena z 30 dni

59,00 zł (-16%)
49,47 zł

Dodaj do koszyka lub Kup 1-kliknięciem

(48,38 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka stanowi odpowiedź na pytanie, jakie powinny zadać sobie współczesne przedsiębiorstwa, które podejmują inicjatywy zarządzania relacjami z klientem, mające najczęściej wyraz we wdrażaniu CRM. Podejmując te inicjatywy przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość reguł i prawidłowości o istotnym znaczeniu dla uwieńczonego sukcesem wdrożenia CRM. Poszukując tych reguł należy pamiętać, iż działalność gospodarcza odbywa się nie tylko w warunkach określonych ekonomicznie, lecz także wiąże się z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, które stają się nośnikiem ka­pitału społecznego. Kapitałowi temu przedstawiciele świata nauki, jak również biznesu coraz częściej przypisują istotny wpływ na sukcesy organizacji i osiągnięcia jednostek. Mając to na względzie, w książce podjęto udaną próbę zweryfikowania możliwości wykorzystania kapitału społecznego przed­siębiorstwa w kształtowaniu relacji z klientami na zasadach wynikających z filozofii CRM.

W prowadzonych rozważaniach zwrócono uwagę, iż każde przedsiębiorstwo posiada pewien zasób kapitału społecznego, a także - nawiązując i utrzymując relacje z klientami - w pewnym stopniu realizuje zasady filozofii CRM. Jednakże kluczem do sukcesu w kształtowaniu relacji z klientami na zasadach wynikających z filozofii CRM może stać się dopiero wiedza

O tym, w jaki sposób, za pomocą jakich metod i narzędzi możliwe staje się wykorzystanie potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa w celu po­prawy realizacji przez przedsiębiorstwo zasad filozofii CRM. Wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczenia wiedzy w tym zakresie, w książce zidentyfi­kowano wielowymiarową strukturę wzajemnego oddziaływania pomiędzy poziomem potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa a stopniem reali­zacji przez przedsiębiorstwo zasad filozofii CRM oraz opracowano wzorcowy model i rekomendacje praktyczne dla wykorzystania potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa w realizacji zasad CRM. Znajomość ujawnionych w książce prawidłowości powinna przyczynić się do osiągnięcia popra­wy efektywności przedsiębiorstw w podejmowanych przez nie działaniach rynkowych, w tym umożliwić skuteczne wdrożenie i realizację zasad filozo­fii CRM.

Wybrane bestsellery

Zamknij

Przenieś na półkę
Dodano produkt na półkę
Usunięto produkt z półki
Przeniesiono produkt do archiwum
Przeniesiono produkt do biblioteki

Zamknij

Wybierz metodę płatności