ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Joanna Żabińska
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
192
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (55,25 zł najniższa cena z 30 dni)

65,00 zł (-15%)
55,25 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(55,25 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Przedmiotem rozważań prezentowanej pracy są główne zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków finansowych w Unii Europejskiej, a zwłasz­cza w Eurosystemie.

Bezpośrednim celem opracowania jest próba oceny tendencji rozwojowych europejskich rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro. Empiryczna weryfikacja tego problemu została przeprowadzona w oparciu o dokonujący się proces integracji rynków finansowych w Unii Europej­skiej. Ze względu na różnice występujące w poziomie integracji poszczególnych segmentów rynku finansowego, analizę przeprowadzono odrębnie dla rynku pieniężnego, rynku akcji, rynku obligacji oraz rynku bankowego uwzględniając zmiany instytucjonalne i infrastrukturalne zachodzące w systemach finansowych.

Dla uzyskania większej przejrzystości opracowania Autorzy postawili sobie również za cel przeprowadzonych analiz:
- uporządkowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego w UE i w strefie euro,
- pogłębienie wiedzy na temat osiągniętego stopnia integracji europejskich rynków finansowych,
- wyodrębnienie głównych problemów związanych ze stabilnością i bezpieczeństwem finansowym w strefie euro.

"Recenzowana książka wypełnia aktualnie istniejącą lukę na polskim rynku piśmiennictwa ekonomicznego w zakresie tematyki rozwoju i przemian na ryn­ku finansowym w strefie euro. (?) Prezentowana pozycja jest merytorycznie spójna, koncepcyjnie kompletna i w pełni wyczerpująca obszar przedmioto­wy zawartości. Uzupełniono ją tematyką sieci bezpieczeństwa finansowego w strefie euro, co należy docenić jako dodatkowy walor książki."

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Wybrane bestsellery

Joanna Żabińska

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności