ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesność

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Natasza Duraj
Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesność Natasza Duraj - okładka książki

Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesność Natasza Duraj - okładka książki

Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesność Natasza Duraj - okładka audiobooka MP3

Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesność Natasza Duraj - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
216
     PDF

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Syberia stanowi rozległe terytorium, na którym znajdują się ogromne bogactwa na­turalne. Na obszarze tym - mimo surowych warunków klimatycznych i niskiej gęstości zaludnienia - rozwinęły się liczne gałęzie przemysłu, ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Rosji. Obecnie istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego zarówno Syberii, jak i Federacji Rosyjskiej posiada projekt określany mianem „Rosyjska Arka". Jego celem jest rozwój Angaro-Jenisejskiego makroregionu ekonomicznego oraz Repu­bliki Sachy (Jakucji) z punktu widzenia realizacji postanowień zawartych w „Strategii roz­woju przestrzennego Federacji Rosyjskiej na okres do roku 2025".

Celem monografii jest przedstawienie zagadnień dotyczących rozwoju gospodarcze­go Syberii i zmian społecznych, jakie dokonały się na przestrzeni XX i XXI w. na tym ob­szarze, z wykorzystaniem aktualnych opracowań w języku rosyjskim i języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poszczególnych jednostek administracyjno-te­rytorialnych na tym terytorium.

Wybrane bestsellery

Natasza Duraj

Natasza Duraj - pozostałe książki

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności