ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
249
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (45,90 zł najniższa cena z 30 dni)

54,00 zł (-15%)
45,82 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(45,90 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

 

Mija dziesięć lat, odkąd Polacy zdecydowali się na przystąpienie do Unii Europejskiej. Przedstawiciele naszego kraju zasiadają w instytucjach europej­skich. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji unijnych i współtworzą europejskie prawo. Polscy obywatele mają prawo swobodnego podróżowania po całej UE i podejmowania pracy w innych europejskich krajach. Dzięki członkostwu w UE polskie samorządy, przedsiębiorcy czy rolnicy otrzymują wsparcie finansowe ze wspólnego unijnego budżetu. Jednak członkostwo w UE to nie tylko profity i przywileje, to przede wszystkim zgoda na przekazanie kompetencji decyzyjnych z poziomu polskiego rządu na poziom instytucji wspólnotowych. Oznacza ono także konieczność podporządkowania się wspólnemu europejskiemu prawu i przyjęcia szeregu zobowiązań politycznych i gospodarczych.

- Jak zatem wygląda bilans polskiego członkostwa w UE?

- Jakie korzyści czerpie Polska z członkostwa w UE?

- A jakie ograniczenia ono na Polskę nakłada?

W książce tej czytelnik znajdzie odpowiedź na szereg pytań związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej, dotyczących zarówno kwestii ogól­nych, jak i bardziej szczegółowych:

- Jakie są efekty polityczne, gospodarcze i społeczno-kulturowe akcesji Polski do UE?

- Jakie są i jak zmieniały się stanowiska polskich partii politycznych do członkostwa Polski w UE?

- Jakie miejsce zajmuje Polska w systemie instytucjonalno-prawnym UE?

- Ilu Polaków pracuje w instytucjach europejskich?

- Na ile cele polskiej polityki zagranicznej są zbieżne z celami polityki zagranicznej UE?

- Z czyjej inspiracji powstał program Partnerstwa Wschodniego? Jakie są jego cele?

- Dlaczego Polska popiera członkostwo Turcji w UE?

- Jakie były cele i dokonania polskiej prezydencji w Radzie, sprawowanej w drugim półroczu 2011 r.?

- Co to jest "sześciopak" i jakie były inne osiągnięcia polskiej prezydencji w zakresie spraw finansowo-gospodarczych?

- Co uzyskała polska prezydencja w zakresie reformy kluczowych polityk unijnych - Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności?

- Jak promowano Polskę podczas prezydencji w Radzie?

- Jak polskie media relacjonowały i oceniały polską prezydencję?

Publikacja ta stanowi wartościową inicjatywę wydawniczą, przybliżającą czytelnikom miejsce i rolę Polski w UE. Wskazując rozległy i zróżnicowany za­kres działań polskiej prezydencji w Radzie, autorzy pokazują jak wielu kompetencji merytorycznych i organizacyjnych oraz pracy i politycznego zaanga­żowania wymagało sprawowanie tej funkcji w skomplikowanej architekturze politycznej i instytucjonalno-prawnej UE.

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Wybrane bestsellery

Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.)

CeDeWu - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności