Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kapitał finansowy banków spółdzielczych

Wydawnictwo:
CeDeWu
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
178
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook 44,28 zł najniższa cena z 30 dni

54,00 zł (-17%)
45,02 zł

Dodaj do koszyka lub Kup 1-kliknięciem

(44,28 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Zarządzanie kapitałem finansowym banku, choć w coraz większym stopniu oparte na przesłankach naukowych pozostaje przede wszystkim dziedziną praktyczną. Największą sztuką jest właściwa ocena potrzeb kapitałowych, skuteczność w jego pozyskaniu, a następnie taka alokacja zgromadzonych zasobów pieniężnych w aktywa finansowe, której efektem będzie wzrost potencjału banku. Umiejętności te nabierają szczególnego znaczenia w przy­padku banków spółdzielczych, dla których wypracowane zyski są głównym źródłem wzrostu funduszy własnych. Jednym z najważniejszych obowiąz­ków każdego banku jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, a sposób w jaki bank wykonuje ten obowiązek jest najbardziej wymierną podstawą oceny jego wiarygodności.

Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości spółdzielczej w kontekście kapitałów finansowych. Prezentuje genezę i specyfikę bankowości spół­dzielczej w Polsce i na świecie. Zawiera szczegółową analizę wpływu przemian gospodarczych na bankowość spółdzielczą w Polsce po 1989 roku oraz skutków administracyjnego podejścia do budowania struktur sektora spółdzielczego. W głównej części książki Czytelnicy znajdą szczegółowe infor­macje na temat funduszy i kapitałów w ujęciu prawa bankowego, standardów rachunkowości i unormowań nadzorczych, w tym i najnowszych, wyni­kających z Bazylei III, zasady wyznaczania wymogów kapitałowych, z tytułu różnych rodzajów ryzyka oraz określania wysokości funduszy własnych, ze specyficznymi uwarunkowaniami dotyczącymi sektora banków spółdzielczych. W szerokim zakresie omówione zostały depozytowe i pozadepozyto­we źródła finansowania działalności banków. Dokonano także analizy różnic w tym zakresie między bankami w formie spółek akcyjnych a bankami spół­dzielczymi.

Autor od 16 lat związany jest z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy. Zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowe doświadczenie pozwoliło na uzu­pełnienie zagadnień teoretycznych praktycznym komentarzem autorskim. Udział w licznych konferencjach, naradach i spotkaniach zarówno na poziomie zarządów banków spółdzielczych, jak i służb finansowych pozwolił na poznanie poglądów szerokiego grona ekspertów związanych z sektorem banko­wości spółdzielczej.

Książka jest połączeniem zagadnień teoretycznych i praktyki z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości bankowej. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką finansowania działalności banków spółdzielczych, zarządzania ryzykiem bankowym i adekwatnością kapitałową.

Wybrane bestsellery

Zamknij

Przenieś na półkę
Dodano produkt na półkę
Usunięto produkt z półki
Przeniesiono produkt do archiwum
Przeniesiono produkt do biblioteki

Zamknij

Wybierz metodę płatności