ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Anna Kwiecień
Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa Anna Kwiecień - okładka książki

Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa Anna Kwiecień - okładka książki

Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa Anna Kwiecień - okładka audiobooka MP3

Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa Anna Kwiecień - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
240
     PDF

Ebook (19,20 zł najniższa cena z 30 dni)

24,00 zł (-20%)
19,20 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(19,20 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Sformułowane cele warunkowały także układ monografii i konwencję przeprowadzanych w niej wywodów. W związku z tym treści zawarte w opracowaniu zostały ujęte w sześć zasadniczych rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Omówienie genezy zarządzania relacjami w rozdziale pierwszym pozwala na zakotwiczenie wzorca badania w naukach o zarządzaniu. W rozdziale drugim przedstawiono i usystematyzowano kategorię sukcesu. Omówiono różne sposoby postrzegania sukcesu i wynikające z tego różne typy i jego determinanty. W rozdziale trzecim skoncentrowano uwagę wokół relacji. Rozdział czwarty koncentruje się na kategorii zaufania. W kolejnych punktach zdefiniowano zaufanie, zwracając uwagę na wielość pojęć stosowanych w tym zakresie. Rozdział piąty ma charakter koncepcyjny. Przeprowadzone studia literaturowe i wyprowadzone na ich podstawie wnioski posłużyły jako podstawa do opracowania teoretyczno-opisowego modelu dynamicznego zarządzania relacjami, co stanowiło cel główny niniejszej dysertacji. Treści przedstawione w poprzednich rozdziałach zawierały już rozpoznanie istoty relacji i uwarunkowań występujących na współczesnych rynkach, dlatego w rozdziale piątym podjęto próbę stworzenia koncepcji systemu dynamicznego zarządzania relacjami. Rozdział szósty prezentuje wyniki przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących identyfikacji roli relacji w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa i przejawów zarządzania relacjami.

Wybrane bestsellery

Anna Kwiecień

Anna Kwiecień - pozostałe książki

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności