ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych Agnieszka Tetla - okładka książki

Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych Agnieszka Tetla - okładka książki

Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych Agnieszka Tetla - okładka audiobooka MP3

Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych Agnieszka Tetla - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
198
Dostępny format:
     PDF

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Niniejsza monografia ma na celu zdefiniowanie i zrozumienie złożoności i wieloaspektowości patologii w zachowaniach konsumentów na tym rynku. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Rozdział I ma charakter teoretyczny i podjęto w nim próbę charakterystyki zachowań konsumentów jako punktu wyjścia rozważań na temat patologii konsumenckich. W rozdziale II scharakteryzowano rynek usług ubezpieczeniowych zarówno od strony podażowej, jak i popytowej, a następnie wskazano najważniejsze nowe trendy w zachowaniach konsumentów w kontekście usług ubezpieczeniowych. Rozdział III stanowi metodyczną część pracy. Obejmuje analizę dostępnych źródeł informacji o patologiach w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych i prezentuje najważniejsze wnioski z nich płynące. Ostatnie dwa rozdziały mają charakter empiryczny, przedstawiono w nich wyniki badań bezpośrednich. Rozdział IV prezentuje wyniki badań jakościowych, które pozwoliły scharakteryzować zjawisko patologii w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych z punktu widzenia pracowników zatrudnionych w tego typu podmiotach. W rozdziale V utworzono typologię konsumentów przejawiających pozytywne intencje wobec zachowań patologicznych na rynku usług ubezpieczeniowych, by w efekcie zidentyfikować priorytety kampanii edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Ponadto scharakteryzowano wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych oraz na patologie występujące w tych zachowaniach. Pracę zakończono wnioskami płynącymi zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Wybrane bestsellery

Agnieszka Tetla

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności