ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Jerzy Hausner
Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011 Jerzy Hausner - okładka książki

Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011 Jerzy Hausner - okładka książki

Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011 Jerzy Hausner - okładka audiobooka MP3

Zarządzanie Publiczne nr 4(18)/2011 Jerzy Hausner - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
115
     PDF
Kwartalnik naukowy poświęcony zagadnieniom związanym z nowoczesnym zarządzaniem publicznym i powiązanym z nim aspektom funkcjonowania państwa oraz szeroko pojętej roli jednostki obywatela.

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega obecnie na utrwalaniu określonego porządku, lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które choć niezbędne nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań.
Kwartalnik tworzy przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Czytelnik znajdzie w nim rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze.
Wydawcą pisma jest Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Wydawnictwo Naukowe Scholar.

W numerze:
Thomas S. Ulen: Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa [An introduction to law and economics with applications to contract law and governmental regulation ], s. 526;
Dariusz Filar; Inflacja bazowa jako cel pomocniczy w realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce [Core inflation as an auxiliary target in the achievement of the primary inflation target in Poland ], s. 2736;
Paweł Białynicki-Birula: Metody nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiej [New Public Governance methods in EU health policy formation], s. 3748;
Przemysław Hensel: Kulturowe bariery reformowania administracji publicznej wyniki badania empirycznego [Cultural barriers to public administration reform: Results of an empirical study], s. 4974;
Michał Możdżeń, Robert Chrabąszcz: Co wpływa na zasoby i procesy wiedzy wybrane aspekty organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych [Factors determining knowledge assets and processes. Selected problems of organizational learning of public organizations], s. 7596;

Wybór tekstów klasycznych
Mitchell Dean: Rządzenie społeczeństwem. Opowieść o dwóch potworach [Governing society: The story of two monsters], s. 97112.

Wybrane bestsellery

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner - pozostałe książki

Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności