ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Jerzy Hausner
Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka książki

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka książki

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka audiobooka MP3

Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
133
     PDF

W numerze [Contents]:

 

Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 530;

 

 

Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju [The Quality of Information Disclosed by the Public Administration and Its Importance for the Evaluation of the Impact of Cohesion Policy on the Socio-economic Development of Poland], s. 3146;

 

 

Karol Olejniczak, Łukasz Widła-Domaradzki: Mechanizmy uczenia się polskich ministerstw wyniki badania empirycznego MUS (Ministerstw Uczących Się) [Learning Mechanisms in Polish Ministries the Results of an Empirical Study on the Learning Ministry (Ministerstwa Uczące Się, MUS)], s. 4768;

 

 

Jacek Purchla: W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce [Building a Cultural Heritage Preservation System in Poland], s. 6982;

 

 

Jacek Raciborski: Obywatel i państwo [The State and the Citizen], s. 8396.

 

 

 Wywiady [Interviews]

 

 

Zaplecze eksperckie jako warunek dobrego rządzenia i gwarancja rozwoju społeczno-gospodarczego. Wywiad z prof. dr hab. Stanisławą Golinowską [Expert Support as a Condition of Good Governance and a Guarantee of Social and Economic Development. Interview with Professor Stanisława Golinowska], s. 97104.

 

 

Recenzja [Reviews]

 

 

Robert Delorme (2010). Deep Complexity and the Social Sciences. Experience, Modelling and Operationality. Cheltenham, UK Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, s. 105108.

 

 

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]

 

 

Paul Pierson: Ograniczenia planowania: powstawanie instytucji i zmiany instytucjonalne [The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change], s. 109131.

 

Wybrane bestsellery

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner - pozostałe książki

Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności