ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Jerzy Hausner
Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010 Jerzy Hausner - okładka książki

Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010 Jerzy Hausner - okładka książki

Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010 Jerzy Hausner - okładka audiobooka MP3

Zarządzanie Publiczne nr 1(11)/2010 Jerzy Hausner - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
110
     PDF

W numerze [Contents]:

 

Tomasz Grzegorz Grosse: Doświadczenia Strategii Lizbońskiej perspektywy Strategii Europa 2020: o kontynuacji i zmianach w polityce UE [Lisbon Strategy Legacy Europe 2020 Outlook: Continuity and Change in UE Economic Policy], s. 524; J

 

 

Jerzy Wilkin: Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa [The Weakness of Government in Its Relation to Economy and of the Economic Theory of the State], s. 2536;

 

 

Konrad Dudzik, Jakub Głowacki: Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce [Impact of Structural Funds and Cohesion Fund for Regional Development in Poland], s. 3760;

 

 

Tomasz Parteka: Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjności i spójności terytorialnej [Knowledge Cities in the Process of Shaping Territorial Competitiveness and Cohesion], s. 6170;

 

 

Joe Wallis, Brian Dollery: Alternatywne mechanizmy rządzenia na szczeblu samorządów lokalnych z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej [A New Institutional Perspective on Alternative Governance Mechanisms at the Local Government Level], s. 7188.

 

 

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]

 

 

Jeff Malpas, Gary Wickham: Rządzenie i porażka. O granicach socjologii [Governance and Failure: On the Limits of Sociology], s. 89102.

 

 

Wywiady [Interviews]

 

 

Polityka zatrudnienia a lokalne problemy rynku pracy. Wywiad z Kamillą Banasik, dyrektor Małopolskiego Związku Pracodawców [Employment Policies versus Local Problems in the Labour Market. Interview with the Director of The Employers Union of Malopolska], s. 103106.

 

Wybrane bestsellery

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner - pozostałe książki

Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności