ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rozwijanie świadomości studentów w zakresie zindywidualizowanego planowania kariery

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
220
Dostępne formaty:
     PDF
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka przeznaczona dla kadry zarządzającej wyższych uczelni, nauczycieli akademickich i doradców zawodowych z uczelnianych biur karier zawiera kompleksowe wprowadzenie do metodyki BE(A)ST (BE Aware Student). Metodyka ta ma na celu podniesienie świadomości studentów w zakresie spersonalizowanego rozwoju kariery oraz wzmocnienie związku między ich profilem zawodowym, własnymi przekonaniami a podejmowanymi działaniami wspierającymi świadomy wybór ścieżki rozwoju zawodowej. BE(A)ST jest zatem rozwiązaniem umożliwiającym dopasowanie kariery i życia osobistego studentów. Kurs Spersonalizowanego Rozwoju Kariery (Personalized Career Development PCD) oparty na metodyce BE(A)ST i opisany w prezentowanej książce to wynik trzech programów badawczych skupionych na rozwoju metody oraz na jej adaptacji, naukowej walidacji i upowszechnieniu. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** This book is for university administrators, professors, and career specialists, and it provides them with a comprehensive introduction to the BE(A)ST (BE Aware Student) approach. The BE(A)ST approach aims at enhancing students awareness of personalized career development, fostering a connection between their professional identity, beliefs, and actions to support career awareness. With the BE(A)ST approach, we provide a solution to improve the alignment between the career and the life of our students. The Personalized Career Development (PCD) course based on the BE(A)ST approach and described in this book is the result of three research programs focused on the development of the method and on its adaptation, scientific validation, and dissemination. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Wybrane bestsellery

Eric Guerci, Joanna Świętoniowska, Maria José Varadinov, Matteo Vignoli

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności