ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Herstoria

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
238
Dostępne formaty:
     PDF
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Monografia ukazuje różne aspekty sytuacji i działalności kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej w przeszłości i współcześnie, przypomina sylwetki kobiet wybijających się ponad przeciętność, przywołuje aktualne lub nieznane historie kobiecych ruchów społecznych i organizacji. Stanowi w ten sposób pewnego rodzaju dialog ze zdefiniowanym kulturowo stereotypem roli kobiet, który nierzadko powoduje ich ,,hamletyczne" rozdwojenie między oczekiwaniami społecznymi a ich własnym systemem wartości. W kulturze Europy Środkowo-Wschodniej wyraźna jest obecność kobiet: wybitnych pisarek, malarek, rzeźbiarek, ale też często bezimiennych aktywistek społecznych i reformatorek. Choć ich wyjątkową rolę często dostrzegano w literaturze, nauce i piśmiennictwie, to zarazem o wielu z nich - z powodów politycznych, społecznych i kulturowych - przez dziesięciolecia starano się zapomnieć, czy wręcz celowo marginalizowano ich rolę. Silna obecność kobiet w tekstach kultury przyczyniła się z kolei do kształtowania wzorców kulturowych ich postępowania. Monografia wpisuje się w nurt badań feministycznych. Jej celem jest kontynuacja ważnego dyskursu naukowego nie po to, by poszukiwać podziałów i odrębności, ale by je przełamywać. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Herstory. Women as Authors and Heroines of Culture The monograph presents various aspects of the situation and activities of women in Central and Eastern Europe, both in the past and at present, featuring profiles of outstanding women and topical or forgotten histories of social movements and organizations. In so doing, it engages in a dialogue with the culturally-defined stereotypical roles of women, which often cause their "Hamletian" tear between the social expectations and their own systems of values. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Prof. dr hab. Joanna Getka (ORCID 0000-0001-5857-7257) - kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (KSIEŚW UW), filolożka białorutenistka i rusycystka, kulturoznawczyni. Autorka monografii i artykułów z zakresu białoruskiej i ukraińskiej kultury piśmienniczej oraz kształtowania się nowoczesnej tożsamości kulturowej Białorusinów i Ukraińców. Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (ORCID 0000-0001-7293-1240) - adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem literatury tzw. srebrnego wieku, literatury dokumentu osobistego, pierwszej fali emigracji rosyjskiej, polsko-rosyjskich związków literackich. Autorka monografii na temat dzienników Zinaidy Gippius.

Wybrane bestsellery

Joanna Getka, Iwona Krycka-Michnowska

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności