Recenzje:
Wojciech Haman i Jerzy Gut to autorzy poradnika „Psychologia szefa 3. Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy”. Przedstawiają funkcjonowanie kierowników i zespołów w przedsiębiorstwach, dzieląc zachowania na sześć faz. Czy wskazówki zawarte w publikacji są pożyteczne? PIĘĆ FAZ PRACOWNICZYCH Fazę I Hamani Gut ochrzcili mianem Zależności. Szef staje się guru oraz rozwiązaniem wszystkich problemów. Podczas zebrań panuje milczenie/padają asekuracyjne odpowiedzi. Milczenie jest dowodem na to, że pracownicy boją się reakcji szefa. Lider myśli, że grupa jest bierna, łatwo ją zastraszyć, wpędzić w poczucie winy. Wskazane pytanie, dlaczego podwładni milczą oraz szukanie gwarancji bezpieczeństwa. Wielu zwierzchników trwa w tej Fazie, wykorzystując swą pozycję. Szefowie powinni jasno ustalić reguły, nagradzać, mobilizować i wykazywać życzliwą dyrektywność. Faza II to Różnicowanie. Podczas zebrań pracownicy są wyluzowani, występują dokładnie obsadzone role grupowe. Na wyjazdach służbowych pije się na umór, demoluje pokoje. Liczy się rywalizacja, słupki sprzedaży, co potęguje stres. Zwierzchnik powinien doceniać energię podwładnych, stawiać granicę nieformalnym liderom, dbać o samodzielność zespołu i przekazywać informacje podczas spadku entuzjazmu. Kolejna Faza to Kryzys odpowiedzialności – narzekanie, wzajemne obwinianie. Marudzenie jest wołaniem o pomoc. Szef nie może podwładnych wyręczać, a pomagać rozwiązywać problemy osobom szczerze chcącym poprawy, budować współodpowiedzialność. Koniecznym jest utworzenie pola wpływu –poruszanie tylko tych kwestii, na które pracownicy mają rzeczywisty wpływ. Przydatne zwroty: „na pewno nigdy nie zmienię…”, „nie zamierzam…”. Odmowa musi być uzasadniona. Faza IV – Atak na lidera. Pracownicy krytykują zwierzchnika i ten często obawia się, że chcą się go pozbyć. Bez buntu nie ma odpowiedzialności. Bunt świadczy o odwadze i zaangażowaniu. W obliczu ataku warto wszystkich wysłuchać, panować nad mimiką oraz gestami i zapytać, co zespół zamierza w związku ze swoimi słowami zrobić. Gdy szef mężnie przejdzie próbę ognia, zyska szacunek. Nadzwyczajna Moc Grupy: Faza intensyfikacji działań pracowników, integracji i energii. Wskazane zachęcenie innych działów firmy do wykorzystania potencjału zespołu. FAZA SZÓSTA – ŚWIĘTY GRAAL Ostatnia Faza – Realne możliwości grupy. Niezależny zespół i spadek szefa z piedestału. Staje się on równorzędnym partnerem. Zwierzchnicy boją się czasem, że pracownicy odejdą i stworzą konkurencję, ale wszystkim zależy na obecnym stanie rzeczy. Nowa praca albo inna władza to powrót do punktu wyjścia. W Realnych możliwościach, podwładni walczą o szefa. Warto ich doceniać, dokonywać demokratycznych wyborów. NIEZBĘDNIK KAŻDEGO SZEFA „Psychologia szefa 3. Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy” to interesujące studium służbowych stosunków międzyludzkich. Książka Wojciecha Hamanai Jerzego Guta jest obowiązkowym podręcznikiem każdego dobrego zwierzchnika.

books4business.pl


„Część szefów uwielbia fazę zależności i stara się utrzymywać w niej swoich pracowników przez wiele, wiele lat. To wcale nie jest trudne - wystarczy codziennie robić tak zwaną szefowską zjebkę, straszyć i traktować dorosłych ludzi jak małe dzieci. Tacy szefowie mogą nawet przez jakiś czas odnosić duże sukcesy biznesowe, ale muszą pamiętać, że są jak kapitan Titanica - nikt nie będzie miał odwagi ostrzec ich, że płyną na górę lodową.” Książka „Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy” bardzo dosadnie opisuje takie postawy, a jej autorzy podają gotowe rozwiązania i narzędzia, które pomagają skutecznie budować zespoły, w których szef nie musi zarządzać autorytarnie, a jego współpracownicy nie są „głupimi podwładnymi”.

Manager z głową


Każdy szef ma do czynienia z różnymi problemami w zespołach, którymi kieruje. Niejednokrotnie podczas spotkań członkowie grupy zaskakują go na różnych polach. Czasem milczą, świadomie popełniają błędy, narzekają czy nawet atakują swoich zwierzchników. W obliczu takich sytuacji, formalny szef posądza ich o umyślność, przypisując im złe intencje, co prowadzi do wpadnięcia negatywnych pułapkę negatywnych projekcji. W takiej sytuacji, lider zaczyna wierzyć, że jego pracownicy są leniwi i niezaangażowani. Czuje się lekceważony przez zespół i ma wrażenie, że podwładni podważają jego autorytet. To prowadzi go do wniosku, że jest złym szefem, którego trzeba się pozbyć. Ulegającym tym wyobrażeniom szef, zaczyna traktować swój zespół zgodnie z „odruchem dinozaura”: uciekaj albo walcz. A to prosty przepis na problemy. Autorzy tej interesującej i pełnej anegdot książki podpowiadają, jak unikać takich zagrożeń, oraz przypominają, jakie są prawdziwe źródła trudnych dla szefa zachowań jego zespołu. Prezentują konkretne narzędzia oraz techniki działania, których każdy szef może użyć, by wykorzystać potencjał zespołu oraz stawiać adekwatne wymagania w każdej fazie rozwoju grupy pracowników. Warto zastrzec, że z pewnością, to nie jest kolejna książka o zarządzaniu. Porusza za to mało znane zjawisko procesu grupowego. Opisuje fazy rozwoju, którym nieuchronnie podlega każdy zespół ze swoim formalnym liderem. Fenomen małej grupy eksplorowany jest przez autorów tej książki już od ponad trzydziestu lat i ciągle jest obiektem ich wielkiej fascynacji, czemu dają wyraz właśnie w tej pozycji. Czym jest owy proces grupowy? Fenomen małej grupy stanowi dopełnienie menedżerskiej trylogii Psychologia szefa, której poprzednie części noszą tytuły: Szef to zawód oraz Coaching narzędziowy. Ta publikacja zamyka ten cykl, pozwala zrozumieć i wykorzystać mechanizmy procesu grupowego w budowaniu postawy odpowiedzialności u podwładnych. Wojciech Haman i Jerzy Gut po raz kolejny przedstawiają ważne motto pracy każdego lidera zespołu: Szef jest od definiowania problemów, a nie od ich rozwiązywania! Z tej książki można dowiedzieć się przede wszystkim: – Jakie są etapy rozwoju każdej grupy – Jak rozpoznawać ważne potrzeby zespołu – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami zespołu, a zwłaszcza z marudzeniem i narzekaniem – Jak budować samodzielność i odpowiedzialność w zespole oraz prowadzić go do pola wpływu.

biznesnafali.pl