ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Finanse współczesne. Wybrane problemy

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka książki

Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka książki

Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka audiobooka MP3

Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
138
     PDF

Ebook

24,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W pracy najwięcej miejsca poświęcono sześciu zagadnieniom. Pierwszym będzie
poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach
inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji
bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, wśród nich
instrumentów finansowych i nieruchomości. Zastanowimy się nad związkiem
między dynamiką cen zasobów a wzrostem produkcji.
Po drugie, zajęto się zgodnością płatności dopływających i odpływających
z systemu ekonomicznego. Ogólnym kryterium oceny będzie jego zdolność wykonywania
w długim okresie wytyczonych sobie funkcji. Będziemy rozpatrywać
systemy dowolnego rodzaju: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje
nonprofit. Podstawą dla tych rozważań będzie jedno z głównych, sporządzanych
cyklicznie, sprawozdań finansowych: rachunek przepływów pieniężnych, znany
często pod angielską nazwą cash flow.
Po trzecie, przedstawiono problem skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej
jako narzędzi oddziaływania na bieżącą koniunkturę. Powracające w gospodarce
światowej zakłócenia procesów wzrostu stanowią problem ekonomiczny i równocześnie
polityczny oraz społeczny. Przydaje to znaczenia skuteczności polityki
makroekonomicznej.
Jako zagadnienie czwarte została omówiona często dyskutowana kwestia
finansyzacji gospodarki. Problem sprowadza się do pytania: czy rozmiary sektora
finansowego, odnoszone do rozmiarów gospodarki en bloc, są nadmierne.
Kolejnym zagadnieniem jest obecność państwa w kształtowaniu zjawisk na
rynku finansowym. Powinna być ona silna, nie przekraczając określonych granic.
Szóstym tematem głównym jest funkcjonowanie europejskiej unii monetarnej.
Przedstawiono ten temat, odwołując się do istniejących teorii unii walutowych
oraz problematyki międzynarodowego systemu walutowego. Dużo miejsca poświęcono
kryteriom konwergencji, stanowiącym fundament integracji monetarnej.

Wybrane bestsellery

Leszek Jerzy Jasiński

Leszek Jerzy Jasiński - pozostałe książki

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności