ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 390 praktycznych wyjaśnień ekspertów. Wydanie 2

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
457
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (152,15 zł najniższa cena z 30 dni)

179,00 zł (-15%)
152,15 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(152,15 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Szerokie kompendium wiedzy na temat wydawałoby się z pozoru prosty, jakim jest dokumentacja pracownicza. Jednak po zmianach w prawie pracy wprowadzonych w 2019 r., a następnie w 2023 r., temat prowadzenia dokumentacji stał się bardzo skomplikowany, czego dowodem są 63 wyjaśnienia urzędowe dotyczące różnych aspektów prowadzenia dokumentacji, które zostały zamieszczone w książce. Skalę problemu pokazuje także liczba opisanych w książce zagadnień, których jest aż 390.

Pod względem tematycznym książkę można podzielić na 4 bloki tematyczne:

 1. dokumentacja w aspekcie prawa pracy (zasady prowadzenia i przechowywania) - rozdziały I-IV;
 2. zmiany w dokumentacji z zakresu ubezpieczeń - rozdziały V;
 3. elektronizacja dokumentacji - rozdział VI;
 4. dokumentacja a RODO - rozdział VII.

W książce wykorzystano dostępne stanowiska urzędowe dotyczące prowadzenia dokumentacji wydawane przez MRPiPS, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury czy UODO, a co ważne, wszystkie te stanowiska ze względu na trudności w dostępie do ich treści zostały zamieszczone w rozdziale VIII publikacji.

Niewątpliwym atutem książki jest grono autorów praktyków, którzy prowadzą własne firmy doradcze/kancelarie lub są trenerami, a więc stykają się z opisywanymi problemami w codziennej pracy. Pierwsze wydanie książki z 2019 r. było wynikiem konferencji poświęconej dokumentacji pracowniczej zorganizowanej w maju 2019 r. w Warszawie przez spółkę Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j., a więc wiedza w niej opisana została najpierw skonfrontowana z praktykami zatrudnionymi w działach kadr. Drugie wydanie zostało wzbogacone o kolejne stanowiska urzędowe z ostatnich kilku lat oraz szeroką analizę wpływu zmian w prawie pracy dokonanych w 2023 r. na zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, czemu został poświęcony całkowicie nowy rozdział III książki.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, m.in.:

 • Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?
 • Jakie dokumenty przechowywać w aktach osobowych, a jakie w innych dokumentacjach dotyczących stosunku pracy?
 • Jakie dokumenty płacowe przechowywać w aktach osobowych, a nie w płacach?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy i jakie dane w niej rejestrować?
 • Jak prawidłowo prowadzić dokumentację czasu pracy i urlopów wypoczynkowych?
 • Gdzie przechowywać dokumentację dotyczącą różnego rodzaju absencji pracowników?
 • Jak długo przechowywać dokumentację pracowników, których stosunki pracy nawiązały się przed 2019 r. i zatrudnionych już w 2019 r.?
 • Jak długo przechowywać dokumentację ubezpieczeniową czy dotyczącą zwolnień lekarskich?
 • Kiedy łączyć akta osobowe, a kiedy prowadzić je oddzielnie dla pracowników powracających do pracy u tego samego pracodawcy?
 • Jakie są zasady składania raportów informacyjnych, czyli ZUS RIA?
 • Jak prawidłowo wypełnić ZUS RIA?
 • Jak wypełniać raporty ZUS RPA?
 • Jak dostosować system teleinformatyczny do nowych wymagań, aby prowadzić dokumentację elektronicznie?
 • Co to są metadane i jakie muszą być przechowywane w systemach kadrowo-płacowych?
 • W jakich formatach plików mogą być zapisywane dokumenty w systemach teleinformatycznych?
 • W jaki sposób przechowywać skany dokumentów pracowniczych?
 • Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy oraz od pracownika?
 • Kiedy można wykorzystywać dane osobowe do kolejnych rekrutacji?
 • Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika?
 • Jakie są zasady wykorzystywania wizerunku pracowników?

W drugim wydaniu książki pojawiły się dodatkowo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakie są zasady prowadzenia części E akt osobowych?
 • Gdzie należy przechowywać dokumenty z obszaru pracy zdalnej?
 • Czy wdrożenie pracy zdalnej uzasadnia przechowywania dokumentów elektronicznie, jeśli pracodawca prowadzi papierowe akta osobowe?
 • Czy w aktach osobowych należy przechowywać protokoły z kontroli pracy zdalnej?
 • Jak skonstruować prawidłowo informację o warunkach zatrudnienia?
 • Jak PIP interpretuje pojęcia płatnych urlopów oraz składników wynagrodzenia, które należy ująć w treści informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy pracownikom mobilnym należy w informacji o warunkach zatrudnienia uzupełniać punkt dotyczący zasad przemieszczania się?
 • Czy w ramach wniosku o zmianę warunków zatrudnienia pracownik może wnioskować o awans lub podwyżkę?
 • Gdzie należy przechowywać dokumenty związane ze służbą wojskową pracownika?
 • Jakie specyficzne dokumenty związane z czasem pracy należy przechowywać w dokumentacji członków korpusu służby cywilnej?
 • Gdzie przechowywać wnioski o urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?
 • Czy można żądać udokumentowania wniosków o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i urlop opiekuńczy?
 • Jakie elementy według UODO powinien zawierać prawidłowy plan urlopów?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach z 2022 r.?
 • Jak zmienił się wygląd świadectwa pracy w 2023 r.?
 • Jakie dane pracownika zastępowanego można ująć w umowie na zastępstwo?
 • Kiedy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych muszą być pisemne?
 • Czym może skutkować pozostawienie zwolnionemu pracownikowi kadr dostępu do PUE ZUS?
 • Czy można informować kontrahentów o zwolnieniu lekarskim pracownika?
 • Czy można żądać od pracodawcy kopii dowolnego zestawu dokumentów z dokumentacji pracowniczej?

Wybrane bestsellery

Łukasz Prasołek, Monika Frączek, Anna Jankowska

C. H. Beck - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności