ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Okładka książki Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Okładka książki Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Okładka książki Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
236
     PDF

Ebook

21,00 zł
16,80 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Zasadniczym celem przedstawianej monografii jest analiza i ocena systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz dorobku różnych dyscyplin naukowych. W rozdziale pierwszym wskazano istotę i ewolucję pojęcia kontroli zarządczej w sektorze publicznym. W rozdziale drugim zaprezentowano analizę porównawczą kategorii pojęciowych: kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny. W ramach rozdziału trzeciego dokonano analizy istniejących regulacji prawnych z obszaru kontroli zarządczej w aspekcie ich oddziaływania na opracowywanie przez jednostki sektora finansów publicznych pisemnych procedur regulujących ten system. W rozdziale czwartym opisany został problem zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. W rozdziale piątym wskazano zakres obowiązków i odpowiedzialności kierowników jednostek, a także rolę głównych księgowych oraz pozostałych pracowników jednostek sektora publicznego w systemie kontroli zarządczej. W kolejnych pięciu rozdziałach (610) zaprezentowano wyniki analizy i oceny systemu kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów (obszarów) w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych, tj. uczelniach publicznych, publicznych podmiotach leczniczych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych (samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych).

Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, Aleksandra Szewieczek, Katarzyna Tkocz-Wolny, Marcin Tatoj

Zamknij

Wybierz metodę płatności