ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor - okładka książki

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor - okładka książki

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor - okładka audiobooka MP3

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor - okładka audiobooks CD

Wydawnictwo:
Politechnika Lubelska
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
219
Dostępny format:
     PDF

Ebook

22,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Przygotowując niniejszą monografię wykorzystano najnowszą literaturę przedmiotu.
Poszczególne metody analizy zostały dodatkowo zilustrowane przykładami
praktycznymi, które zostały oparte częściowo na danych empirycznych z przedsiębiorstw,
częściowo zaś na danych umownych.
Treść niniejszego opracowania jest zgodna z zakresem tematycznym analizy
ekonomicznej wykładanej na kierunkach ekonomicznych studiów dziennych
i zaocznych oraz studiach podyplomowych. Książka może być użyteczna dla
praktyków, zajmujących się zagadnieniami planowania, finansowania i oceny
efektywności procesów gospodarczych.

Wybrane bestsellery

Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor

Politechnika Lubelska - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności