Dziś będzie trochę mocniej niż zazwyczaj i to na temat budzący sporo kontrowersji, dlatego spodziewam się kilku stopni więcej w otoczeniu mojego artykułu niż dotychczas! A będzie pisane o „zielonym” biznesie i modnej w Europie dekarbonizacji. Uważam, że jest to temat ważny ponieważ umiejętność dostosowania się do nowych przepisów i wysoki poziom kultury biznesu będzie niedługo czynnikiem decydującym o konkurencyjności na rynku.
Jako ludzkość rzeczywiście „polecieliśmy po bandzie” i trochę (bardzo) nadszarpnęliśmy nasz ekosystem. W artykule tym skupię się na obecnych trendach związanych z ekologią i emisją gazów cieplarnianych pozostawiając z boku wszelkie teorie spiskowe na temat CO2 i dekarbonizacji. Każdy z nas bowiem zdaje sobie sprawę, że jako obywatele świata musimy redukować emisję czynników szkodliwych dla Naszej Planety – mamy ją bowiem jedną! A brak działań sprowadzi na nasze dzieci katastrofę. 

 

Czym jest CSR


Znaczenie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) i zrównoważonych praktyk w nowoczesnych zakupach

Na stronie rządowej GOV.pl czytamy: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR), zwana także Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu, to koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy” .
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to nie koszt, ale strategiczna inwestycja w relacje z kluczowymi interesariuszami, którymi niejednokrotnie jest społeczność lokalna. Efektywne zarządzanie tymi relacjami wzmacnia pozycję firmy na lokalnym i globalnym rynku i stwarza warunki zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. CSR to długofalowe podejście oparte na dialogu. Poszukuje się rozwiązań korzystnych zarówno dla firmy, jak i jej otoczenia: pracowników, inwestorów i lokalnej społeczności.

Podstawowe elementy CSR:

 • Zarządzanie relacjami z: pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną, władzami i organizacjami pozarządowymi.
 • Dialog społeczny: budowanie porozumienia i wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Zrównoważony rozwój: łączenie celów biznesowych z troską o środowisko naturalne i dobrostan społeczeństwa.
 • Odpowiedzialność za wpływ firmy: na otoczenie społeczne i środowiskowe.

 

Korzyści płynące z CSR:

 • Wzrost konkurencyjności: budowanie zaufania i lojalności wśród klientów, kontrahentów i pracowników.
 • Lepszy wizerunek firmy: przyciąganie talentów, zwiększenie rozpoznawalności marki.
 • Innowacyjność: tworzenie nowych rozwiązań odpowiadającym potrzebom społeczeństwa.
 • Stabilność i bezpieczeństwo: ograniczanie ryzyka biznesowego.

 

Czym jest CSR

 

CSR to nie tylko działania charytatywne, jak wiele osób myśli,  ale przemyślana strategia zarządzania, która buduje długofalowy sukces firmy i pozytywnie wpływa na jej otoczenie. To na przykład sadzenie drzew, wspieranie inicjatyw związanych z „zielonymi” technologiami czy pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł.

 

Inne przykładowe działania CSR:

 • Wdrażanie polityki etycznego łańcucha dostaw.
 • Inwestowanie w programy edukacyjne i rozwojowe dla lokalnej społeczności.
 • Wdrażanie proekologicznych rozwiązań w firmie.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych.
 • Minimalizowanie śladu węglowego
 • Redukcja emisji CO2 na Last Mile Delivery 
 • Opracowywanie strategii rozwiązywania problemu komiwojażera.

 

Znaczenie dekarbonizacji procesów produkcyjnych jako przewagi konkurencyjnej w latach 2023-2030

Na stronie Encyklopedii Zarządzania czytamy: „Dekarbonizacja to proces, który polega na systematycznym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, by ostatecznie całkowicie zaprzestać jego emisji. Jest odpowiedzią na szkodliwe działanie CO2 na środowisko i wiąże się z polityką ochrony środowiska, która stosowana jest przez niektóre państwa, a przede wszystkim państwa Unii Europejskiej. Obejmuje szereg działań dążących do zredukowania emisji gazów cieplarnianych, będących głównym powodem ocieplenia klimatu. Polega na zmianie zachowań społecznych i przestawieniu gospodarki na bezemisyjne bądź niskoemisyjne źródła energii oraz technologie (E. Jankowska 2016 s.265).” Unia Europejska dąży do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych o 40% w 2030 roku, a w 2050 roku o 80–95% w porównaniu z rokiem 1990 i podejmuje szereg akcji aby tego dokonać. 

 

Zmiany dotyczą każdej branży. Elektryczne samochody, cementy produkowane w niskoemisyjny sposób, rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych, redukcja emisji na Ostatniej Mili, Paczkomaty, zaostrzone przepisy środowiskowe, konieczność wykupywania certyfikatów na emisję CO2, zarządzanie odpadami i ich recykling i wiele innych… Jeszcze niedawno „zielony listek” był fajnym dodatkiem w prezentacji naszej firmy, dziś, zaczyna być standardem, za kilka lat będzie wymogiem. Zrównoważone zakupy pozwalają na odpowiedni dobór dostawców i takie ustawienie łańcucha dostaw, aby spełniać nowe - zielone standardy.

 

Okładka Kupiec Alfa. Przewodnik po efektywnych zakupach i negocjacjach

(druk)

38,35 zł 59,00 zł(-35%)

(37.76 zł najniższa cena z 30 dni)

 

Sposoby oceny i wyboru dostawców pod kątem zrównoważonych praktyk

Utrzymywanie wysokich standardów “inhouse” jest ważne. Nie jesteśmy jednak w stanie być amortyzatorem dla całego łańcucha dostaw. Jeśli nasi dostawcy generują duży ślad węglowy, zanieczyszczają środowisko to negatywnie wpływają na produkt końcowy i naszą renomę. Dlatego tak ważne jest, aby optymalizować łańcuch dostaw, by od samego początku (od wydobycia surowca) móc monitorować i minimalizować ślad węglowy. 

 

Jednym ze sposobów na wybór dostawcy dbającego o środowisko jest przeprowadzenie wielopoziomowego audytu. Zaczynając od strony internetowej dostawcy, poprzez analizę dokumentów przez niego dostarczonych, aż po wizytę w jego firmie jesteśmy w stanie prześledzić całe spektrum pro-ekologicznych i pro-społecznych działań dostawcy. Oprócz sprawdzenia samego dostawcy powinniśmy również przeanalizować jego sposoby pozyskiwania poddostawców i ich monitorowania.

 

Czym jest CSR - wybór dostawców

 

Kolejnym sposobem jest przeprowadzenie wywiadu lokalnego i uważam, że obie metody powinno łączyć się ze sobą. Firma może mieć dobre “papiery”, może przechodzić audyty środowiskowe, a jednocześnie być uciążliwa dla społeczności lokalnej lub środowiska poprzez emitowanie wszelkiego rodzaju hałasów, wszelkiego rodzaju fal EM, radiowych czy innego promieniowania. Wywiad środowiskowy pozwoli sprawdzić nastroje lokalne względem naszego potencjalnego dostawcy, pomoże to ocenić również ryzyko w postaci zablokowania działalności naszego dostawcy przez różne organy rządowe. 

 

Wskazówki dotyczące wdrażania zielonych inicjatyw w łańcuchu dostaw

Wszystko ładnie, ale jak zacząć? Jest na to wiele sposobów, jednak nie wszystkie są do wykorzystania dla wszystkich. Inaczej będzie podchodziła do tematu nowo powstała firma, ona będzie mogła już od samego początku budować swoją pozycję jako przedsiębiorstwo przyjazne przyrodzie i społeczeństwu, a inaczej firma, która istnieje już od wielu lat i ma przypięte pewne “łatki”.
Pozyskanie certyfikatu dla kupujących energię produkowaną ze źródeł odnawialnych jest jedną z pierwszych rzeczy, którą powinieneś zrobić. Zapytaj o taki certyfikat swojego dostawcę prądu ponieważ bardzo często dostarczana do Ciebie energia jest produkowana przez farmy wiatrowe albo słoneczne. Jeśli tak nie jest zapytaj o zmianę taryfy, co pozwoli na pozyskanie dokumentu. Pochwal się dyskretnie certyfikatem na swojej stronie i mediach społecznościowych. 


Kolejną ciekawą rzeczą jaką możesz zrobić to akcje sadzenia drzew. Istnieją firmy które zrobią to za ciebie, dostaniesz certyfikat sadzenia a także raport z przeprowadzonej akcji. Będziesz mógł wykorzystać to w swoich kampaniach CSR i oczywiście przysłużysz się dla naszej planety. 
Kolejną akcją wartą uwagi jest przeprowadzenie audytu u Twoich dostawców. Poproś ich o przedstawienie dokumentacji środowiskowej, a także planu działań CSR. A na poziomie wyboru dostawcy sprawdzaj to u każdego potencjalnego dostawcy. 

 

Kupiec Alfa. Przewodnik po efektywnych zakupach i negocjacjach

 

Korzyści biznesowe i społeczne płynące ze zrównoważonych zakupów

Przede wszystkim będziesz miał pozytywny wpływ na środowisko oraz na społeczność lokalną. Tak jak napisałem wcześniej, już nie długo zielony listek nie będzie fajnym dodatkiem, a wymogiem. Wszyscy ci, którzy już teraz wdrażają kampanie CSR i dbają o środowisko są dziś w czołówce i stanowią konkurencję dla pozostałych firm. 

 

Kupiec Alfa. Przewodnik po efektywnych zakupach i negocjacjach


Oprócz tego zapewnisz sobie silną pozycję wśród społeczności lokalnej przez co zapewni Ci osoby chętne do pracy, a także wsparcie władz lokalnych, a w razie problemów mieszkańcy okolicy będą bardziej skłonni aby Ci pomóc. 
Klienci końcowi coraz częściej dokonują świadomych zakupów, do czego sam zachęcam w swojej książce "
Kupiec Alfa. Przewodnik po efektywnych zakupach i negocjacjach". Świadomy zakup to również zakup produktów produkowanych w zrównoważony sposób, w procesach przyjaznych naturze lub co najmniej neutralnych dla środowiska.