Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Radosław Hancewicz - książki

Lista Kafelki

Data wydania
Radosław Hancewicz - książki

Radosław Hancewicz – z wykształcenia prawnik, na co dzień urzędnik, rzecznik prasowy i trener administracji publicznej. Od początku 2007 r. przeprowadził ponad 5200 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ukończył także Akademię Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz trzech książek skierowanych do administracji publicznej: bardzo dobrze przyjętego wśród kadry polskich urzędów poradnika dla osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych pt.: Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania, poradnika dla urzędników zaangażowanych w bezpośrednią obsługę klientów pt. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie oraz pierwszego w Polsce poradnika dla trenerów chcących efektywnie szkolić administrację publiczną pt. Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów,

Współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, w tym z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, gdzie od 2012 roku prowadzi cyklicznie szkolenia z różnej tematyki. W ramach szkoleń zamkniętych szkolił m.in.: Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Państwową Agencję Atomistyki oraz wiele innych instytucji wszystkich szczebli administracji publicznej w Polsce. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania w administracji.

W oparciu o własny, autorski program Efektywny kierownik kluczem do sukcesu instytucji publicznej, obejmujący m.in. zagadnienia z zakresu planowania, organizowania pracy, motywowania, nadzorowania, rozliczania, przywództwa, budowy zespołów oraz komunikacji w nich w warunkach polskiej administracji, szkoli kadrę kierowniczą polskich instytucji publicznych. 

W 2012 r. przeprowadził szkolenia dla kadry kierowniczej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zakresu kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi. W 2014 r. ten sam zakres tematyczny był przedmiotem szkoleń, które przeprowadził dla kadry kierowniczej Kancelarii Prezydenta  Rzeczpospolitej Polskiej. Ze szkoleń z tego zakresu korzystało wiele innych instytucji szkoląc część lub całość swoje kadry kierowniczej. 

Specjalista z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy oraz ocen okresowych w służbie cywilnej. Twórca autorskiego systemu ocen pracowniczych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku. Prowadzi także szkolenia w zakresie Budowy Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w instytucjach publicznych i Wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

W ramach własnego projektu Nowoczesny urząd w relacjach ze społeczeństwem – budowa wizerunku instytucji publicznej zajmuje się także szkoleniami obejmującymi zagadnienia związane z szeroko rozumianym public relations, budową wizerunku, autoprezentacją, komunikacją interpersonalną i wystąpieniami publicznymi, a także szkoleniami z zakresu Profesjonalnej obsługi klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie.

Od początku 2009 r. współpracuje z jednostkami wymiaru sprawiedliwości m.in. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Sądem Apelacyjnym w Białymstoku, Sądem Apelacyjnym w Lublinie, Sądem Okręgowym w Białymstoku, Sądem Okręgowym w Olsztynie, Sądem Okręgowym w Łomży oraz sądami rejonowymi.

Od 2007 wykładowca zajmujący się tematyką efektywnej komunikacji na Podyplomowych Studiach Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

więcej »

Tytuły autora: Radosław Hancewicz dostępne w księgarni Onepress