ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wydawnictwo Naukowe Sophia - ebooki

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

Wydawnictwo Naukowe Sophia - ebooki WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA powstało w celu budowy modelu popularyzacji standardu innowacyjnych rozwiązań publikacyjnych dla studentów, doktorantów oraz doktorów. Mimo, że charakter działalności wydawniczej jest prywatny większość działań skupia się jedynie do zaspokojenia kosztów jednostkowych. Jesteśmy czymś w rodzaju zalegalizowanej jednostki naukowej nastawionej na realizację konkretnych działań zgodnych z etyką naukową i wszelkimi dyrektywami wyznaczającymi standardy języka naukowego.
Misją naszego WYDAWNICTWA NAUKOWEGO SOPHIA jest:

  • terminowa realizacja wszelkich zadeklarowanych projektów publikacyjnych,
  • poznawanie młodych i doświadczonych naukowców,
  • budowanie wspólnych projektów mogących zaprocentować pozyskaniem środków na wszelkiego rodzaju badania naukowe,
  • stworzeniu grupy specjalistów naukowych z całego świata,
  • kreowanie nowych innowacyjnych rozwiązań dla naukowców,
  • współpraca ze znaczącymi ośrodkami naukowymi oraz redaktorami naczelnymi wysoko punktowanych czasopism.