Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB - ebooki

Lista Kafelki

Data wydania
Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB - ebooki

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB publikuje opracowania będące efektem działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej pracowników Uczelni, dba o ich wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Popularyzuje dokonania naukowe członków społeczności akademickiej WSB, dbając o podnoszenie ich prestiżu w nauce polskiej i światowej. Wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacji elektronicznej przyczynia się do kształtowania społeczeństwa wiedzy.