ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Aspra - ebooki

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

Aspra - ebooki Od 20 lat specjalizujemy się w wydawaniu i promowaniu książek o profilu akademickim i naukowym. W naszym dorobku jest ponad 1000 publikacji książkowych. Na polu naukowym i wydawniczym współpracujemy z licznymi uczelniami i szkołami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora, Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, oraz instytucjami: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Zdrowia, Archiwum Akt Nowych, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Polską Akademią Nauk, Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Polską Komisją Akredytacyjną, Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy, Fundacją Konrada Adenauera, Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym, Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień.
W aktualnej sprzedaży znajduje się ponad 400 tytułów podręczników akademickich, książek specjalistycznych, naukowych i popularnonaukowych. Uzupełnienie naszej oferty stanowią działy literatury pięknej i dziecięcej oraz czasopism naukowych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze książki miały najwyższe walory merytoryczne oraz estetyczno-użytkowe.