Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - ebooki

Lista Kafelki

Data wydania
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - ebooki

Wydawnictwo AWF we Wrocławiu realizuje podstawowe zadania związane z publikowaniem i upowszechnianiem wyników badań pracowników Uczelni w postaci monografii (seria „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu”), czasopism oraz podręczników i materiałów dydaktycznych adresowanych do studentów. Zakres tematyczny prac obejmuje wszystkie aspekty nauk o kulturze fizycznej – od humanistycznych po przyrodnicze i medyczne. Wydawnictwo należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Wydawnictwo zostało umieszczone w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN (80 pkt). Bardzo ważne miejsce w działalności edytorskiej Uczelni zajmują periodyki. Uczelnia jest wydawcą dwóch punktowanych czasopism naukowych podejmujących tematy z różnych dziedzin i dyscyplin związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną, sportem i rehabilitacją: „Human Movement” i „Physiotherapy Quarterly”.

więcej »