ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne Zofia Wysokińska, Janina Witkowska - okładka książki

Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne Zofia Wysokińska, Janina Witkowska - okładka książki

Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne Zofia Wysokińska, Janina Witkowska - okładka audiobooka MP3

Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne Zofia Wysokińska, Janina Witkowska - okładka audiobooks CD

Ocena:
4.0/6  Opinie: 1
Stron:
168
     PDF

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W podręczniku podjęto dwa kluczowe tematy, stanowiące najbardziej aktualne filary zrównoważonego rozwoju. W części pierwszej przedstawiono koncepcję polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wybranych organizacji międzynarodowych (Światowej Organizacji Handlu - World Trade Organization, WTO, oraz ONZ) w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju i dążenia do budowy gospodarki „cyrkularnej”. Szczególny nacisk położono na działania Unii Europejskiej ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, na zapobieganie oraz niwelowanie skutków niekorzystnych zmian klimatycznych, głównie w odniesieniu do zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W części drugiej zaprezentowano koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsiblity - CSR) i główne problemy związane z jej wdrażaniem do praktyki życia gospodarczego. Szczególną uwagę zwrócono na dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w swojej działalności i stosunkach z zainteresowanymi stronami oraz przeznaczanie przez przedsiębiorstwa zysków na rzecz społecznego interesu.
Podręcznik jest adresowany do pracowników naukowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i społecznych uczelni wyższych oraz do kadry menedżerskiej i pracowników przedsiębiorstw. Z wiedzy w nim zawartej skorzystać mogą również interesariusze firm współpracujących z przedsiębiorstwami wdrażającymi koncepcję CSR do praktyki gospodarczej.
 

Wybrane bestsellery

Zofia Wysokińska, Janina Witkowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności