Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013

Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 Stanisław Mazur - okladka książki

Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 Stanisław Mazur - okladka książki

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
195
Dostępny format:
     PDF

Ebook 10,40 zł najniższa cena z 30 dni

13,00 zł (-20%)
10,40 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(10,40 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents]

Wstęp [Preface], s. 7;
Jerzy Hausner: Społeczne czynniki ludzkiego działania [Social factors in human actions], doi: 10.7366/1898352932501, s. 818;
Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny [Institutions, knowledge, action, and institutional capital], doi: 10.7366/1898352932502, s. 1933;
Stanisław Mazur: Zmiana instytucjonalna [Institutional change], doi: 10.7366/1898352932503, s. 3443;
Bogdan Szlachta: O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych
zasad racjonalności współdziałań [On the dubiousness of (some) liberal attempts to establish universally significant principles of the rationality of interaction], doi: 10.7366/1898352932504, s. 4452;
Bernard Chavance: Institutions as seen by the Austrian school and ordoliberalism, doi: 10.7366/1898352932505, s. 5362;
Andrzej Bukowski: Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego [Culture, institutions, and power: Continuity and change of institutional order], doi: 10.7366/1898352932506, s. 6374;
Maciej Grodzicki: Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej [Economic dynamics versus institutions in the research approach to evolutionary economics], doi: 10.7366/1898352932507, s. 7589;
Marcin Kędzierski: Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera
stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics) [The role of institutions in the post-Walrasian economics of David Colander and complexity economics], doi: 10.7366/1898352932508, s. 90101;
Michał Możdżeń: Tragedia wspólnych zasobów w procesie politycznym [Tragedy of the commons in the political process], doi: 10.7366/1898352932509, s. 102115;
Jan Strycharz: Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji [Informal institutions from the point of view of cognitive psychology and the decision-making science], doi: 10.7366/1898352932510, s. 116126;
Seweryn Krupnik: Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu
zorientowanego na aktora [Identification of social mechanisms with the use of actor-centred institutionalism], doi: 10.7366/1898352932511, s. 127139;
Dariusz Szklarczyk: Instytucjonalne mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w Polsce w perspektywie
socjologii analitycznej zarys problematyki badawczej [Institutional mechanisms of (non)representing of interests in Poland in the perspective of analytical sociology: An outline of a research problem], doi: 10.7366/1898352932512, s. 140152;
Barbara Worek: Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy [Individual rationality versus social effects: A case of on-the-job training], doi: 10.7366/1898352932513, s. 153167;
Zuzanna Drożdżak: Socjologia analityczna jako uniwersalny program badawczy umożliwiający głębokie
wyjaśnienie zjawisk społecznych i skuteczne projektowanie polityk publicznych [Analytical sociology as a universal research programme explaining social phenomena and effective policy making], doi: 10.7366/1898352932514, s. 168176;
Piotr Sztompka: Dziesięć tez o modernizacji [Ten theses on modernization], doi: 10.7366/1898352932515, s. 177183;
Jerzy Hausner: Instytucje i działanie społeczne [Institutions and social action], doi: 10.7366/1898352932516, s. 184195.

Wybrane bestsellery

Stanisław Mazur - pozostałe książki

Zamknij

Przenieś na półkę
Dodano produkt na półkę
Usunięto produkt z półki
Przeniesiono produkt do archiwum
Przeniesiono produkt do biblioteki

Zamknij

Wybierz metodę płatności