ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rekrutacja w języku angielskim. Find a Job in an English-Speaking Company

(ebook) (audiobook) (audiobook) Język publikacji: angielski
Autor:
Ewelina Błońska
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
158
Dostępne formaty:
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook (39,70 zł najniższa cena z 30 dni)

49,90 zł (-21%)
39,60 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(39,70 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Chcesz udoskonalić swoje kompetencje językowe w zakresie słownic-twa biznesowego?

Książka Rekrutacja w języku angielskim. Find a Job in an English-Speaking Company skierowana jest do wszystkich poszukujących pracy z wymaganą znajomością języka angielskiego, jak również do studen-tów zarządzania, psychologii, anglistyki, lingwistyki, szczególnie tych wybierających ścieżkę biznesową. Może także posłużyć jako cenny ma-teriał dydaktyczny rekruterom, menedżerom i innym osobom pracują-cym w branży HR. Użytkownicy podręcznika znajdą w nim zarówno przydatne ćwiczenia językowe, jak i zagadnienia teoretyczne związane ze słownictwem biznesowym. Możliwość sprawdzenia odpowiedzi w szczegółowym kluczu oraz transkrypcja nagrań pozwolą na dokładną analizę językową wypowiedzi.

W dziesięciu rozdziałach znajdziesz:
- wybrane zagadnienia z praktycznych tematów biznesowych, ta-kich jak rozmowa o pracę, pisanie CV, listu motywacyjnego, sys-temy motywacyjne czy rodzaje umów o pracę
- wyczerpujące odpowiedzi podane w kluczu
- zestawy ćwiczeń stanowiących gwarancję gruntownego przero-bienia i utrwalenia prezentowanego materiału
- pytania do dyskusji, zwroty niezbędne przy formułowaniu opi-nii
- wyrażenia wykorzystywane w pismach formalnych (np. w listach motywacyjnych)
- glosariusz najważniejszych zwrotów i słówek
- transkrypcję nagrań umożliwiającą dogłębną analizę tekstu
- przydatne wskazówki zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i pracujących już w branży HR.

Z książki mogą korzystać wszystkie osoby uczące się języka angiel-skiego na poziomie B2/C1.
Rekrutacja w języku angielskim będzie świetnym narzędziem do samo-dzielnej nauki lub uzupełnieniem kursu grupowego prowadzonego przez lektora.

Ewelina Błońska ̶ absolwentka kierunków lingwistyka stosowana oraz psychologia społeczna. Od wielu lat pracownik dydaktyczny warszaw-skich uczelni wyższych, obecnie SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu za-rządzania zasobami ludzkimi, praktycznej nauki języka angielskiego, tłumaczeń specjalistycznych i psychologii w języku angielskim. Autorka publikacji językowych, materiałów glottodydaktycznych oraz artykułów w czasopismach branżowych, tłumaczka książek psychologicznych i pedagogicznych.

Wybrane bestsellery

Ewelina Błońska

Słówko - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności